• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
Konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija tal-Ombudsman Ewropew Towards 201960th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Allegat nuqqas ta’ nuqqas ta’ teħid ta’ azzjoni rigward iż-żieda fil-mortalità tan-naħal

Lingwi disponibbli :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Każ :  512/2012/BEH
    Miftuħa fil- 28 Mar 2012 - Deċiżjoni fil- 02 Ott 2012
  • Istituzzjoni(jiet) konċernata(i) :  Il-Kummissjoni Ewropea
  • Qasam(Oqsma) tal-liġi :  Agrikoltura
  • Tipi ta' amministrazzjoni ħażina allegata – (i) ksur ta', jew (ii) ksur ta' dmirijiet relatati ma' :  Legalità (applikazzjoni inkorretta ta' regoli sostantivi u/jew proċedurali [Artiklu 4 KEMAT]
  • Materja(i) tas-suġġett :  Kwistjonijiet istituzzjonali, politiċi u oħrajn
Bee
Awtur:
Drittijiet ta` l-awtur: Stocklib ©

Sommarju tad-deċiżjoni dwar l-ilment 512/2012/BEH kontra l-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni awtorizzat l-użu ta’ numru ta’ insettiċidi, magħrufa bħala neonikotinojdi, għal skopijiet ta’ protezzjoni tal-pjanti. Ir-regolament relevanti jipprevedi proċess ta’ reviżjoni rigward l-awtorizzazzjoni ta’ sustanzi f’każ li evidenza xjentifika ġdida tindika li dawn ma għadhomx jilħqu l-kriterji kollha ta' approvazzjoni, pereżempju, minħabba li jpoġġu f’riskju lis-saħħa tal-annimali.

F’Marzu 2012, membru tal-Bord Awstrijakk tal-Ombudsman irrikorra għand l-Ombudsman Ewropew u rrimarka li skont osservazzjonijiet ta’ imprendituri li jrabbu n-naħal, kif ukoll skont evidenza xjentifika, ċerti neonikotinojdi wasslu għal żieda fil-mortalità tan-naħal fis-snin riċenti. Fuq dan l-isfond, l-ilmentatur allega li, minkejja d-disponibbiltà ta’ evidenza xjentifika ġdida, il-Kummissjoni naqset milli tieħu l-miżuri neċessarji biex tindirizza l-kwistjoni tal-mortalità tan-naħal li huma marbuta mal-użi ta' ċerti neonikotinojdi. L-ilmentatur saħaq li l-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri neċessarji biex tindirizza l-kwistjoni tal-mortalità tan-naħal.

Fl-opinjoni tagħha, il-Kummissjoni qalet li hija kienet qiegħda ssegwi l-aħħar żviluppi xjentifiċi bir-reqqa u, f'April 2012 nediet reviżjoni sħiħa tal-valutazzjoni tar-riskju tan-neonikotinojdi kollha għan-naħal, li qiegħda ssir mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel (EFSA). Il-Kummissjoni żiedet li t-tlestija tal-valutazzjoni tal-EFSA hija mbassra li tkun lesta sal-31 ta’ Diċembru 2012. Fl-osservazzjonijiet tiegħu, l-ilmentatur laqa’ d-deċiżjoni li jniedi reviżjoni u saħaq li jittama li jinkiseb riżultat pożittiv rigward il-kwistjoni serja tal-mortalità tan-naħal. Huwa talab ukoll lill-Ombudsman biex jinfurmah bl-eżitu tal-proċedura ta’ reviżjoni.

Fid-dawl tal-miżuri meħuda mill-Kummissjoni, li inkludew il-bidu ta' reviżjoni, kif ukoll fil-kuntest li l-osservazzjonijiet li ssottometta l-ilmentatur, l-Ombudsman ikkonkluda li l-Kummissjoni solviet l-ilment għas-sodisfazzjoni tal-ilmentatur, u għalhekk għalaq il-każ. Fl-istess waqt, huwa talab lill-Kummissjoni żżommu infurmat bl-eżitu tar-reviżjoni tagħha sal-31 ta’ Marzu 2013.