• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Investigazzjonijiet strateġiċi

Investigazzjonijiet strateġiċi mill-2018

Ebda investigazzjoni strateġika ma nstabet għas-sena inkwistjoni