• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Rakkomandazzjonijiet

Jekk l-Ombudsman isib, matul l-andament ta' investigazzjoni, li kien hemm amministrazzjoni ħażina f'xi każ, huwa għandu jinforma lill-istituzzjoni jew il-korp ikkonċernat u, fejn xieraq, jagħmel abbozz ta' rakkomandazzjoni. L-istituzzjoni jew il-korp ikkonċernat huwa meħtieġ li jibgħat lill-Ombudsman opinjoni dettaljata dwar l-abbozz ta' rakkomandazzjoni fi żmien tliet xhur. L-abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet normalment huma disponibbli bl-Ingliż u bil-lingwa ta' l-ilment.

Rakkomandazzjonijiet minn 2018