• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Deċiżjonijiet

Id-deċiżjonijiet wara investigazzjoni mill-Ombudsman Ewropew jinsabu f'din it-Taqsima għal każijiet li ġew magħluqa sa mill-1 ta' Lulju 1998. Id-deċiżjonijiet normalment ikunu bl-Ingliż u bil-lingwa ta' l-ilment.

01/09/2008: EL-Ombudsman Ewropew jadotta stil ġdid ta’ deċiżjoni.

Deċiżjonijiet minn Ġunju 2018