Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Il-mod kif il-Kummissjoni Ewropea indirizzat talba għal aċċess pubbliku għal skambji mal-awtoritajiet Irlandiżi relatati mal-formola tal-lokalizzazzjoni tal-passiġġieri (PLF)