Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Il-Kummissjoni u n-nuqqas li l-ilmentatur jinżamm infurmat dwar l-istat tal-ilment dwar ksur CHAP(2017)01280, il-liġi Awstrijaka dwar l-għotjiet lill-istudenti