• Ressaq ilment
 • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Tim ta' l-Ombudsman

It-Tim ta' l-Ombudsman

Sabiex jiżgura li l-istituzzjoni tkun tista' twettaq il-kompiti doppji li tittratta l-ilmenti bit-24 lingwa kollha tat-Trattat u li tqajjem kuxjenza dwar id-dritt li persuna tilmenta, il-membri tal-persunal tal-Uffiċċju tal-Ombudsman huma kkwalifikati u jitkellmu b'diversi lingwi. Din it-taqsima tinkludi lista sħiħa tal-membri tal-persunal u t-titoli tal-impjiegi tagħhom.

Ombudsman Ewropew

Kabinett tal-Ombudsman Ewropew

Il-Kabinett jaħdem taħt l-istruzzjoni diretta tal-Ombudsman. Hu jagħti parir u jassisti lill-Ombudsman biex jgħin sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-viżjoni, l-istrateġija u l-objettivi tagħha.

Il-membri kollha tal-kabinett jistgħu jakkumpanjaw lill-Ombudsman f'missjonijiet kif mitluba, u jistgħu jgħinu fl-abbozzar ta' diskorsi, preżentazzjonijiet jew rapporti kif assenjati.

 • Aidan O'Sullivan
  Kap tal-Kabinett
  Responsabilità ġenerali għall-istrateġija tal-Ombudsman, ir-relazzjonijiet interistituzzjonali inkluż il-Parlament Ewropew u l-immaniġġjar tal-kabinett; jaħdem mas-Segretarjat Ġenerali sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-istrateġija; jagħti pariri lill-Ombudsman dwar attivitajiet ta' komunikazzjoni u sensibilizzazzjoni.
 • Fintan Butler
  Konsulent Għoli
  Jagħti pariri lill-Ombudsman dwar inkjesti, proċessi tal-inkjesti u kwistjonijiet relatati.
 • Graham Smith
  Konsulent Għoli
  Konsulent anzjan tal-Kabinett dwar l-aċċess għal dokumenti, inkluża interfaċċa għall-protezzjoni tad-data. Jagħti pariri lill-EO u lill-SĠ dwar il-proċessi ta' maniġġar tal-ilmenti u tar-riżultati Kelliem ta’ livell għoli f’isem l-EO. Jagħti pariri lill-EO dwar l-ENO u r-relazzjonijiet internazzjonali tal-IC f'kooperazzjoni mal-Unità tal-Komunikazzjonijiet.
 • Silvia Bartolucci
  Assistent Personali
  Responsabbli mill-organizzar tal-aġenda, il-missjonijiet u l-laqgħat tal-Ombudsman. Responsabbli mill-kompiti amministrattivi ad hoc kif assenjati.
 • Frederik Hafen
  Assistent tal-Politika
  Responsabbli mir-relazzjonijiet minn jum għal jum mal-Parlament Ewropew, inkluż il-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Jassisti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-EO internament u esternament, inkluż il-preparazzjoni ta’ aġġornamenti tal-EO. Responsabbli mill-kompiti amministrattivi ad-hoc skont kif jiġu assenjati.
 • Caroline Moen
  Assistent tal-Kabinett
  Hija responsabbli mill-ġestjoni tal-aġenda tal-Ombudsman; tindirizza l-korrispondenza u l-inviti kollha li jidħlu għall-Ombudsman; tiġġestixxi l-arkivji diġitali tal-Kabinett; iżżomm it-taqsima tal-intranet tal-Ombudsman. Responsabbli mill-kompiti amministrattivi ad-hoc skont kif jiġu assenjati.

Segretarjat Ġenerali

Is-Segretarjat Ġenerali huwa responsabbli mill-ġestjoni ġenerali tal-uffiċċju u sabiex jiżgura l-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni ġenerali tal-istrateġija tal-Ombdusman.
 • - Vacant -
  Segretarju Ġenerali
 • Peter Dyrberg
  Amministratur li jagħti pariri lis-Segretarju Ġenerali dwar materji relatati mal-investigazzjonijiet
 • Murielle Richardson
  Amministratur li jagħti pariri lis-Segretarju Ġenerali dwar ir-riżorsi umani u ċ-ċiklu tal-ġestjoni

Taqsima tal-Komunikazzjoni

L-Unità tal-Komunikazzjoni hija responsabbli biex tinforma lill-pubbliku ġenerali, udjenzi ewlenin fil-mira, u partijiet ikkonċernati oħra dwar l-investigazzjonijiet tal-Ombudsman, it-tmexxija tagħha dwar it-trasparenza, il-kontabbiltà u l-integrità, u l-impenn tagħha fid-dibattiti rilevanti tal-UE u l-iżviluppi fil-politika. L-Unità hija responsabbli wkoll mill-parir strateġiku dwar il-komunikazzjoni fi ħdan l-uffiċċju kif ukoll il-koordinazzjoni tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Kap tal-Komunikazzjoni
 • Sylvie Debout
  Assistenta għall-Pubblikazzjonijiet
 • Elena Kindyni
  Uffiċjal tal-Midja Soċjali u l-Komunikazzjoni
 • Audrey Lemonnier
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Jean Lusweti
  Kittieb u Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Honor Mahony
  Uffiċjal tal-Istampa
 • Carolina Marín Vargas
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Richard More O'Ferrall
  Uffiċjal tal-Komunikazzjoni
 • Marina Ramazanova
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Gabrielle Sheridan
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Christelle Therouse
  Assistent tal-Komunikazzjoni

Unità 1 – Investigazzjonijiet u l-ICT

Il-missjoni prinċipali tal-Unità tal-Investigazzjonijiet 1 hija li twettaq investigazzjonijiet dwar istanzi possibbli ta’ amministrazzjoni ħażina bl-għan li jinstabu soluzzjonijiet konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet strateġiċi stabbiliti mill-Ombudsman.
L-Unità 1 tipprovdi wkoll il-fus li jiżgura l-funzjonament tajjeb tal-uffiċċju kollu permezz ta’ appoġġ u soluzzjonijiet tal-ICT, tindirizza l-aspetti legali tal-kooperazzjoni tal-Ombudsman mal-ENO u tesplora possibbiltajiet ta’ sinerġiji mal-Kunsill tal-Ewropa u l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem f’oqsma ta’ interess komuni.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Kap tal-ICT u l-Investigazzjonijiet - Unità 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Assistent Amministrattiv
 • Maria Depasquale
  Uffiċjal Legali Prinċipali
 • Inga Jasmontaitė
  Assistenta Amministrattiva
 • Tereza Mandjukova
  Ġestur tal-każ
 • Josef Nejedlý
  Ġurista
 • Eija Salonen
  Ġurista
 • Francesca Gennari
  Apprendista
 • Manuela Perez Ivars
  Apprendista
Is-Settur tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Il-Kap tas-Settur tat-Tekonoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni
 • Kevin Crespo Gao
  Appoġġ tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni
 • Massimo Ezzy
  Uffiċjal tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni - Żvilupattur tas-Sistema
 • Gaël Lambert
  Uffiċjal tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni - LSA
 • Mindaugas Čyžius
  Żviluppatur Apprendist tas-Sit tal-Internet

Unit 2 - Coordination of Public Interest Inquiries

 • Fergal Ó Regan
  Head of Coordination of Public Interest Inquiries - Unit 2
 • Celien Coltura
  Ġestur tal-każ
 • Tessa Harris Hess
  Ġestur tal-każ
 • Jakub Pawlowicz
  Ġurista
 • Catherine Vaudé
  Assistenta Amministrattiva
 • Una Kadunić
  Apprendista

Unità 3 - Investigazzjonijiet

Il-missjoni prinċipali tal-Unità tal-Investigazzjonijiet 3 hija li twettaq investigazzjonijiet dwar istanzi possibbli ta’ amministrazzjoni ħażna bl-għan li jinstabu soluzzjonijiet konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet strateġiċi stabbiliti mill-Ombudsman.
 • Lambros Papadias
  Kap tal-Investigazzjonijiet - Unità 3
 • Antonios Antoniadis
  Uffiċjal Legali Prinċipali
 • Patricia López Martín
  Ġurista
 • Erika Murányi
  Assistenta Amministrattiva
 • Silvia Ticau
  Ġestur tal-każ
 • Diana Riochet
  Ġurista
 • José Campos Navarro
  Apprendista
 • Tania Isacu
  Apprendista

Unità 4 - Investigazzjonijiet

Il-missjoni prinċipali tal-Unità tal-Investigazzjonijiet 4 hija li twettaq investigazzjonijiet dwar istanzi possibbli ta’ amministrazzjoni ħażna bl-għan li jinstabu soluzzjonijiet konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet strateġiċi stabbiliti mill-Ombudsman.
 • Tina Nilsson
  Kap tal-Investigazzjonijiet - Unità 4
 • Evelyne Coudière
  Assistenta Amministrattiva
 • Nastasja Fuxa
  Ġurista
 • Laura Massocchi
  Ġestur tal-każ
 • Angela Marcos Figueruelo
  Ġurista
 • Konstantinos Tsaklidis
  Ġestur tal-każ
 • Michaela Gehring
  Apprendista
 • Sandra Karlsson
  Apprendista

Unità 5 - Investigazzjonijiet u l-Ġestjoni tal-Proċess

Il-missjoni tal-Unità tal-Investigazzjonijiet 5 hija li tindirizza l-ilmenti u li twettaq investigazzjonijiet dwar istanzi possibbli ta’ amministrazzjoni ħażina bl-għan li jinstabu soluzzjonijiet konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet strateġiċi stabbiliti mill-Ombudsman.
Fir-rigward tal-proċess u r-reġistrazzjoni, l-Unità 5 tikkontribwixxi għall-effikaċja tal-Uffiċċju permezz tal-ġestjoni funzjonali tagħha u l-użu kondiviż tas-Sistema tal-Ġestjoni tal-Każ u għodod mhux speċjalizzati li jżommu r-rekords tal-Uffiċċju. Barra minn hekk, l-Unità tikkontribwixxi għall-immaniġġjar effiċjenti tal-libertà ta’ talbiet għall-informazzjoni indirizzati lill-Uffiċċju, u b’hekk tissodisfa l-għan doppju (a) li tipprovdi servizz tal-ogħla standard għall-utenti ta’ informazzjoni esterna u (b) tgħin lill-Uffiċċju jżomm konsistenza fil-prattiki interni tiegħu mal-valutazzjonijiet esterni tiegħu ta’ kwistjonijiet relatati mal-FOI.
 • Peter Bonnor
  Kap tal-Ġestjoni tal-Proċessi u tal-Investigazzjonijiet - Unità 5 - Uffiċjal tat-Trasparenza
 • Christophe Bauer
  Assistent għall-Kap tal-Unità - Proċessi tal-Ġestjoni tal-Każijiet
 • Séverine Beyer
  Assistent għall-Ġestjoni tad-Dokumenti
 • Ana Bismarque Gaspar
  Assistent għall-Ġestjoni tad-Dokumenti
 • Juliano Franco
  Uffiċjal Legali Prinċipali
 • Daniel Koblencz
  Ġurista
 • Hanna Kubiak
  Complaint handler
 • Oualiba Makhloufia
  Assistent tal-Kap tal-Unità - Uffiċjal tal-Ġestjoni tad-Dokumenti
 • Aude Perrot
  Ġestur tal-każ
 • Michael Weiskorn
  Assistent għall-Ġestjoni tad-Dokumenti - FOI
 • Caroline Zinck
  Assistent għall-Ġestjoni tad-Dokumenti
 • Marta Barzagli
  Apprendista

Unità tal-Investigazzjonijiet Strateġiċi

Il-missjoni tal-Unità tal-Investigazzjonijiet Strateġiċi hija li tippromwovi titjib sistemiku fl-amministrazzjoni tal-UE, primarjament billi twettaq u tissorvelja investigazzjonijiet fuq inizjativa proprja u tinvolvi ruħha mal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji b’konformità mal-objettivi stabbiliti fl-Istrateġija Lejn l-2019 tal-Ombudsman u l-prijoritajiet identifikati fil-Pjan tal-Ġestjoni Annwali.
 • Rosita Hickey
  Kap tal-Investigazzjonijiet Strateġiċi
 • Elpida Apostolidou
  Assistent Legali
 • Tanja Ehnert
  Ġestur tal-każ
 • Koen Roovers
  Ġestur tal-każ
 • Maximillian Kemp
  Apprendista

Taqsima tal-Persunal, l-Amministrazzjoni u l-Baġit

L-Unità tal-Persunal, l-Amministrazzjoni u l-Baġit hija responsabbli mill-kwistjonijiet amministrattivi kollha relatati mal-bini tal-istituzzjoni u mat-tagħmir, il-persunal, il-baġit u l-finanzi. Il-missjoni tagħha hija li tassisti lill-Ombudsman billi tipprovdi lill-istituzjoni b’persunal ta’ livell għoli, filwaqt li tiżgura kundizzjonijiet tax-xogħol eċċellenti u l-ogħla standards ta’ effiċjenza u integrità fl-użu tal-fondi pubbliċi.
 • Alessandro Del Bon
  Kap tat-Taqsima tal-Persunal, l-Amministrazzjoni u l-Baġit
Settur tal-Baġit
 • Véronique Vandaele
  Kap tas-Settur tal-Baġit
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Appoġġ Segretarjali lill-Kap tal-Unità – Aġent tal-Appoġġ Finanzjarju
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Assistent Finanzjarju
 • Stéphanie Maraj
  Assistenta Finanzjarja
 • Emese Szentes
  Assistenta Finanzjarja
Settur tar-Riżorsi Umani
 • Zina Assimakopoulou
  Kap tas-Settur tar-Riżorsi Umani
 • Rachel Doell
  Assistenta Amministrattiva
 • Henri Finckbohner
  Sewwieq - Appoġġ Amministrattiv
 • Giovanna Fragapane
  Assistenta Amministrattiva
 • Marjorie Fuchs
  Amministratur Prinċipali
 • Isgouhi Krikorian
  Assistenta Amministrattiva
 • Charles Mebs
  Assistent Amministrattiv
 • Félicia Voltzenlogel
  Assistent tar-Riżorsi Umani

Uffiċċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta

 • Juliano Franco
  Uffiċċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta
 • Elpida Apostolidou
  Assistent għall-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data