• Ressaq ilment
 • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Tim ta' l-Ombudsman

It-Tim ta' l-Ombudsman

Sabiex jiżgura li l-istituzzjoni tkun tista' twettaq il-kompiti doppji li tittratta l-ilmenti bit-24 lingwa kollha tat-Trattat u li tqajjem kuxjenza dwar id-dritt li persuna tilmenta, il-membri tal-persunal tal-Uffiċċju tal-Ombudsman huma kkwalifikati u jitkellmu b'diversi lingwi. Din it-taqsima tinkludi lista sħiħa tal-membri tal-persunal u t-titoli tal-impjiegi tagħhom.

Ombudsman Ewropew

Kabinett tal-Ombudsman Ewropew

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Kap tal-Kabinett
  Responsabilità ġenerali għall-istrateġija tal-Ombudsman, ir-relazzjonijiet interistituzzjonali inkluż il-Parlament Ewropew u l-immaniġġjar tal-kabinett; jaħdem mas-Segretarjat Ġenerali sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-istrateġija; jagħti pariri lill-Ombudsman dwar attivitajiet ta' komunikazzjoni u sensibilizzazzjoni.
 • Fintan Butler
  Konsulent Għoli
  Jagħti pariri lill-Ombudsman dwar inkjesti, proċessi tal-inkjesti u kwistjonijiet relatati.
 • Graham Smith
  Konsulent Għoli
  Senior adviser to Ombudsman and on access to documents, complaint-handling processes and outcomes. Represents Ombudsman as speaker at conferences and events.
 • Silvia Bartolucci
  Assistent Personali
  Responsabbli mill-organizzar tal-aġenda, il-missjonijiet u l-laqgħat tal-Ombudsman.
 • Frederik Hafen
  Assistent tal-Politika
  Responsabbli mir-relazzjonijiet minn jum għal jum mal-Parlament Ewropew, inkluż il-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Jassisti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-EO internament u esternament, inkluż il-preparazzjoni ta’ aġġornamenti tal-EO.
 • Caroline Moen
  Assistent tal-Kabinett
  Hija responsabbli mill-ġestjoni tal-aġenda tal-Ombudsman; tindirizza l-korrispondenza u l-inviti kollha li jidħlu għall-Ombudsman; tiġġestixxi l-arkivji diġitali tal-Kabinett; iżżomm it-taqsima tal-intranet tal-Ombudsman. Responsabbli mill-kompiti amministrattivi ad-hoc skont kif jiġu assenjati.

Segretarjat Ġenerali

Is-Segretarjat Ġenerali huwa responsabbli mill-ġestjoni ġenerali tal-uffiċċju u sabiex jiżgura l-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni ġenerali tal-istrateġija tal-Ombdusman.
 • - Vacant -
  Segretarju Ġenerali
 • Peter Dyrberg
  Amministratur li jagħti pariri lis-Segretarju Ġenerali dwar materji relatati mal-investigazzjonijiet
 • Murielle Richardson
  Amministratur li jagħti pariri lis-Segretarju Ġenerali dwar ir-riżorsi umani u ċ-ċiklu tal-ġestjoni

Taqsima tal-Komunikazzjoni

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Kap tal-Komunikazzjoni
 • Sylvie Debout
  Assistenta għall-Pubblikazzjonijiet
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Jean Lusweti
  Kittieb u Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Honor Mahony
  Uffiċjal tal-Istampa
 • Carolina Marín Vargas
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Richard More O'Ferrall
  Uffiċjal tal-Komunikazzjoni
 • Marina Ramazanova
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Gabrielle Sheridan
  Assistent tal-Komunikazzjoni
 • Christelle Therouse
  Assistent tal-Komunikazzjoni

Unità 1 – Investigazzjonijiet u l-ICT

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Kap tal-ICT u l-Investigazzjonijiet - Unità 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Assistent Amministrattiv
 • Maria Depasquale
  Uffiċjal Legali Prinċipali
 • Inga Jasmontaitė
  Assistenta Amministrattiva
 • Tereza Mandjukova
  Ġestur tal-każ
 • Maria Moustakali
  Ġestur tal-każ
 • Josef Nejedlý
  Ġurista
 • Jakub Pawlowicz
  Ġurista
 • Eija Salonen
  Ġurista
 • Francesca Gennari
  Apprendista
Is-Settur tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Il-Kap tas-Settur tat-Tekonoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni
 • Kevin Crespo Gao
  Appoġġ tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni
 • Massimo Ezzy
  Uffiċjal tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni - Żvilupattur tas-Sistema
 • Gaël Lambert
  Uffiċjal tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni - LSA

Unit 2 - Coordination of Public Interest Inquiries

Inquiries Unit 2 coordinates inquiries which the Ombudsman considers to be of particular public interest and manages the fast-track procedure for dealing with public access to documents cases.
 • Fergal Ó Regan
  Head of Coordination of Public Interest Inquiries - Unit 2
 • Tessa Harris Hess
  Ġestur tal-każ
 • Catherine Vaudé
  Assistenta Amministrattiva
 • Una Kadunić
  Apprendista

Unità 3 - Investigazzjonijiet

Il-missjoni prinċipali tal-Unità tal-Investigazzjonijiet 3 hija li twettaq investigazzjonijiet dwar istanzi possibbli ta’ amministrazzjoni ħażna bl-għan li jinstabu soluzzjonijiet konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet strateġiċi stabbiliti mill-Ombudsman.
 • Lambros Papadias
  Kap tal-Investigazzjonijiet - Unità 3
 • Antonios Antoniadis
  Uffiċjal Legali Prinċipali
 • Celien Coltura
  Ġestur tal-każ
 • Patricia López Martín
  Ġurista
 • Erika Murányi
  Assistenta Amministrattiva
 • Silvia Ticau
  Ġestur tal-każ
 • Diana Riochet
  Ġurista
 • José Campos Navarro
  Apprendista
 • Tania Isacu
  Apprendista

Unità 4 - Investigazzjonijiet

Il-missjoni prinċipali tal-Unità tal-Investigazzjonijiet 4 hija li twettaq investigazzjonijiet dwar istanzi possibbli ta’ amministrazzjoni ħażna bl-għan li jinstabu soluzzjonijiet konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet strateġiċi stabbiliti mill-Ombudsman.
 • Tina Nilsson
  Kap tal-Investigazzjonijiet - Unità 4
 • Evelyne Coudière
  Assistenta Amministrattiva
 • Nastasja Fuxa
  Ġurista
 • Laura Massocchi
  Ġestur tal-każ
 • Angela Marcos Figueruelo
  Ġurista
 • Konstantinos Tsaklidis
  Ġestur tal-każ
 • Michaela Gehring
  Apprendista
 • Sandra Karlsson
  Apprendista

Unità 5 - Investigazzjonijiet u l-Ġestjoni tal-Proċess

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  Kap tal-Ġestjoni tal-Proċessi u tal-Investigazzjonijiet - Unità 5 - Uffiċjal tat-Trasparenza
 • Christophe Bauer
  Assistent għall-Kap tal-Unità - Proċessi tal-Ġestjoni tal-Każijiet
 • Séverine Beyer
  Assistent għall-Ġestjoni tad-Dokumenti
 • Ana Bismarque Gaspar
  Assistent għall-Ġestjoni tad-Dokumenti
 • Juliano Franco
  Uffiċjal Legali Prinċipali
 • Hanna Kubiak
  Complaint handler
 • Oualiba Makhloufia
  Assistent tal-Kap tal-Unità - Uffiċjal tal-Ġestjoni tad-Dokumenti
 • Aude Perrot
  Ġestur tal-każ
 • Michael Weiskorn
  Assistent għall-Ġestjoni tad-Dokumenti - FOI
 • Caroline Zinck
  Assistent għall-Ġestjoni tad-Dokumenti
 • Marta Barzagli
  Apprendista

Unità tal-Investigazzjonijiet Strateġiċi

Il-missjoni tal-Unità tal-Investigazzjonijiet Strateġiċi hija li tippromwovi titjib sistemiku fl-amministrazzjoni tal-UE, primarjament billi twettaq u tissorvelja investigazzjonijiet fuq inizjativa proprja u tinvolvi ruħha mal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji b’konformità mal-objettivi stabbiliti fl-Istrateġija Lejn l-2019 tal-Ombudsman u l-prijoritajiet identifikati fil-Pjan tal-Ġestjoni Annwali.
 • Rosita Hickey
  Kap tal-Investigazzjonijiet Strateġiċi
 • Elpida Apostolidou
  Assistent Legali
 • Tanja Ehnert
  Ġestur tal-każ
 • Koen Roovers
  Ġestur tal-każ
 • Maximillian Kemp
  Apprendista

Taqsima tal-Persunal, l-Amministrazzjoni u l-Baġit

L-Unità tal-Persunal, l-Amministrazzjoni u l-Baġit hija responsabbli mill-kwistjonijiet amministrattivi kollha relatati mal-bini tal-istituzzjoni u mat-tagħmir, il-persunal, il-baġit u l-finanzi. Il-missjoni tagħha hija li tassisti lill-Ombudsman billi tipprovdi lill-istituzjoni b’persunal ta’ livell għoli, filwaqt li tiżgura kundizzjonijiet tax-xogħol eċċellenti u l-ogħla standards ta’ effiċjenza u integrità fl-użu tal-fondi pubbliċi.
 • Alessandro Del Bon
  Kap tat-Taqsima tal-Persunal, l-Amministrazzjoni u l-Baġit
Settur tal-Baġit
 • Véronique Vandaele
  Kap tas-Settur tal-Baġit
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Appoġġ Segretarjali lill-Kap tal-Unità – Aġent tal-Appoġġ Finanzjarju
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Assistent Finanzjarju
 • Stéphanie Maraj
  Assistenta Finanzjarja
 • Emese Szentes
  Assistenta Finanzjarja
Settur tar-Riżorsi Umani
 • Zina Assimakopoulou
  Kap tas-Settur tar-Riżorsi Umani
 • Rachel Doell
  Assistenta Amministrattiva
 • Henri Finckbohner
  Sewwieq - Appoġġ Amministrattiv
 • Giovanna Fragapane
  Assistenta Amministrattiva
 • Marjorie Fuchs
  Amministratur
 • Isgouhi Krikorian
  Assistenta Amministrattiva
 • Charles Mebs
  Assistent Amministrattiv
 • Félicia Voltzenlogel
  Assistent tar-Riżorsi Umani

Uffiċċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta

 • Juliano Franco
  Uffiċċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta
 • Elpida Apostolidou
  Assistent għall-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data