• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Formola ta' lment


Za účelom čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej sťažnosti by ste pred vyplňovaním formulára sťažnosti prípadne mohli použiť „Interaktívneho sprievodcu“. Toto Vám umožní identifikovať najvhodnejší orgán pre riešenie Vašej sťažnosti a zaistiť, že pred podaním sťažnosti ste podnikli všetky potrebné kroky.

Reġistrazzjoni

Biex tuża l-formola ta` lment eletronika, trid l-ewwel toħloq kont ta` l-utent. Biex toħloq dan il-kont, jekk jogħġbok iklikkja fuq "Irreġistra"

La darba tkun irreġistrat, inti tista` tissottometti lment ġdid, tkompli tipprepara l-ilment li għadek ma ssottomettejtx, jew tara l-ilmenti li diġa` issottomettejt.

Irreġistra

Inkiteb

Idħol fil-kont online tiegħek

Formulár sťažnosti k stiahnutiu

Lingwi disponibbli :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ak chcete poslať sťažnosť poštou alebo faxom, použite tlačivo na podanie sťažnosti v PDF verzii.

Pred vyplňovaním tohto formulára sťažnosti si prosím prečítajte oddiel “Mohol by vám pomôcť? / Ako sa sťažovať”.