• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Idħol fil-kont online tiegħek

Reklutaġġ

Proċedura

Il-postijiet battala għal karigi permanenti fis-segretarjat tal-Ombudsman Ewropew jiġu okkupati permezz ta' trasferiment intern jew promozzjoni, trasferiment jew sekondar ta' uffiċjali minn istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni Ewropea, jew permezz tar-reklutaġġ minn listi ta' riżerva stabbiliti bħala riżultat ta' konkorsi miftuħa organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) jew minn istituzzjoni jew korp tal-UE.

Pożizzjonijiet vakanti għal postijiet temporanji qed jiġu rreklamati internament, biex jinkoraġġixxu l-iżvilupp tal-karriera tal-persunal eżistenti, jew fuq is-Sit web tal-Ombudsman Ewropew. L-Ombudsman normalment tinforma wkoll lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea oħrajn dwar dawn il-pożizzjonijiet vakanti. Għall-profili li huma meħtieġa b'mod aktar regolari fl-Uffiċċju tal-Ombudsman, l-Ombudsman tista' tiddeċiedi li tippubblika sejħiet permanenti bl-għan li tistabbilixxi għażla ta' kandidati li jissejħu għal testijiet u intervisti meta jkun hemm bżonn.

Il-kandidati li jkunu għaddew b'suċċess minn proċedura ta' selezzjoni jew iktar minn waħda u li jkunu partikolarment interessati li jaħdmu mal-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew huma mistiedna juru dan l-interess billi jibagħtu r-referenza tal-proċedura ta' selezzjoni lill-Taqsima tal-Persunal, l-Amministrazzjoni u l-Baġit tal-Ombudsman.

Avviż ta` Post

Dawn l-avviżi ta´ postijiet tax-xogħol qegħdin bħalissa jiġu reklamati mill-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew:

Lingwi disponibbli :  en

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Lingwi disponibbli :  en

Two case handlers AD5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Id-data tal-iskadenza għall-applikazzjonijiet għaddiet

Lingwi disponibbli :  en

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Id-data tal-iskadenza għall-applikazzjonijiet għaddiet

Lingwi disponibbli :  en

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Id-data tal-iskadenza għall-applikazzjonijiet għaddiet

Links Esterni

L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) - L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) ġie stabbilit fis-26 ta' Lulju 2002. L-għan tiegħu hu li jorganizza konkorsi miftuħa sabiex jintgħażel persunal bi kwalifiki għoljin għar-reklutaġġ fl-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, bħal ma huma l-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Ombudsman Ewropew. EPSO sar totalment operattiv fl-1 ta' Jannar 2003.

Apprendistati

Regoli

 

L-Ombudsman toffri traineeships, darbtejn fis-sena, primarjament lil gradwati universitarji jew ekwivalenti. L-apprendistati jsiru jew fi Strasburgu jew fi Brussell, skont il-ħtiġijiet tal-Uffiċċju. Dawn jibdew fl-1 ta' Settembru u l-1 ta' Jannar kull sena.

Apprendisti fl-Uffiċċju tal-Ombudsman għandu jkollhom għarfien tajjeb ħafna tal-Ingliż. Għalhekk l-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati bl-Ingliż. Għall-istess raġunijiet, id-dokumenti li jirrigwardaw l-applikazzjoni għall-apprendistati huma disponibbli biss bl-Ingliż.

L-ebda skema ta' taħriġ mhija qed tiġi reklamata bħalissa

Links Esterni