• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
Konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija tal-Ombudsman Ewropew Towards 201960th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Reklutaġġ

Proċedura

Il-postijiet battala għal karigi permanenti fis-Segretarjat tal-Ombudsman Ewropew jiġu okkupati permezz ta' trasferiment intern jew promozzjoni, trasferiment jew sekondar ta' uffiċjali minn istituzzjonijiet jew korpi Komunitarji oħra, jew permezz tar-reklutaġġ minn listi ta' riżerva stabbiliti bħala riżultat ta' konkorsi miftuħa organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) jew minn istituzzjoni jew korp tal-UE.

Il-postijiet battala għal karigi temporanji huma primarjament okkupati wara l-konsultazzjoni tal-listi maħluqa f'ċerti oqsma speċjalizzati minn EPSO jew minn istituzzjoni jew korp tal-UE bl-għan li l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu pprovduti b'persunal li jaħdem b'kuntratt. Il-karigi li ma jistgħux jiġu okkupati minn lista disponibbli mill-EPSO jiġu ppubblikati mill-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew fuq il-websajt tiegħu. L-Ombudsman normalment jinforma wkoll lill-istituzzjonijiet Komunitarji oħra dwar postijiet battala ta' dan it-tip.

Persuni interessati li jaħdmu għall-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew għandhom jikkonsultaw il-websajt tal-EPSO regolarment, fejn jistgħu jsibu t-tagħrif kollu meħtieġ dwar il-proċeduri ta' selezzjoni fil-ġejjieni.

Il-kandidati li jkunu għaddew b'suċċess minn proċedura ta' selezzjoni jew iktar minn waħda u li jkunu partikolarment interessati li jaħdmu mal-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew huma mistiedna juru dan l-interess billi jibagħtu r-referenza tal-proċedura ta' selezzjoni lill-Taqsima tal-Persunal, l-Amministrazzjoni u l-Baġit tal-Ombudsman.

Avviż ta` Post

Dawn l-avviżi ta´ postijiet tax-xogħol qegħdin bħalissa jiġu reklamati mill-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew:

Lingwi disponibbli :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Links Esterni

L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) - L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) ġie stabbilit fis-26 ta' Lulju 2002. L-għan tiegħu hu li jorganizza konkorsi miftuħa sabiex jintgħażel persunal bi kwalifiki għoljin għar-reklutaġġ fl-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, bħal ma huma l-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Ombudsman Ewropew. EPSO sar totalment operattiv fl-1 ta' Jannar 2003.

Apprendistati

Idħol fil-kont online tiegħek

Regoli

L-Ombudsman joffri apprendistati, darbtejn fis-sena, l-aktar lil studenti universitarji li ggradwaw fil-liġi. L-apprendistati jsiru jew fi Strasburgu jew fi Brussell, skont il-ħtiġijiet tal-Uffiċċju. Dawn jibdew fl-1 ta' Settembru u l-1 ta' Jannar kull sena.

Apprendisti fl-Uffiċċju tal-Ombudsman għandu jkollhom għarfien tajjeb ħafna tal-Ingliż. Għalhekk l-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati bl-Ingliż. Għall-istess raġunijiet, id-dokumenti li jirrigwardaw l-applikazzjoni għall-apprendistati huma disponibbli biss bl-Ingliż.

L-ebda skema ta' taħriġ mhija qed tiġi reklamata bħalissa

Links Esterni