• Ressaq ilment
 • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Ombudsmen nazzjonali

 • be
 • bg
 • cz
 • dk
 • de
 • ee
 • ie
 • gr
 • es
 • fr
 • hr
 • it
 • cy
 • lv
 • lt
 • lu
 • hu
 • mt
 • nl
 • at
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
 • fi
 • se
 • uk
 • no

Il-Belġju

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman
Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel
Tel.: +32 2 289 27 27
Faks: +32 2 289 27 28
Sit elettroniku: http://www.federalombudsman.be

Il-Bulgarija

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street
BG -1000 Sofia
Tel.: +359 2 81 06 955
Faks: +359 2 81 06 963
Sit elettroniku: http://www.ombudsman.bg

Ir-Repubblika Ċeka

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
CZ-602 00 Brno
Tel.: +420 542 542 888
Faks: +420 542 542 772
Sit elettroniku: http://www.ochrance.cz

Id-Danimarka

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
DK-1457 Copenhagen K
Tel.: +45 33 13 25 12
Faks: +45 33 13 07 17
Sit elettroniku: http://www.ombudsmanden.dk

Il-Ġermanja

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
DE-11011 Berlin
Tel.: +49 30 227 35257
Faks: +49 30 227 36053
Sit elettroniku: https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html

L-Estonja

Õiguskantsler
Kohtu 8
EE-15193 Tallinn
Tel.: +372 693 8400
Faks: +372 693 8401
Sit elettroniku: http://www.oiguskantsler.ee

L-Irlanda

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street
IE-Dublin 2
Tel.: +353 1 678 5222
Faks: +353 1 661 0570
Sit elettroniku: https://www.ombudsman.ie

Il-Greċja

Ombudsman
17 Halkokondyli Street
GR - 10432 Athens
Tel.: +30 213 1306 600
Faks: +30 213 1306 800
Sit elettroniku: http://www.synigoros.gr

Spanja

Defensora del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y
Calle Zurbano, 42
ES-28010 Madrid
Tel.: +34 91 432 79 00
Faks: +34 91 308 11 58
Sit elettroniku: http://www.defensordelpueblo.es

Franza

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
FR - 75008 Paris
Tel.: +33 1 53 29 22 00
Faks: +33 1 53 29 22 45
Sit elettroniku: http://www.defenseurdesdroits.fr

Il-Kroazja

Pučki pravobranitelj
Trg hrvatskih velikana 6
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4851 855
Faks: +385 1 6431 628
Sit elettroniku: http://www.ombudsman.hr

L-Italja

L-Italja għad m'għandhiex Ombudsman nazzjonali jew Kumitat nazzjonali għall-Petizzjonijiet. Madankollu, fil-livell nazzjonali, hemm struttura assoċjattiva għad-disseminazzjoni u t-titjib tar-rwol istituzzjonali tal-ombudsman u għar-relazzjonijiet mal-Ombudsman Ewropew: il-Korp Nazzjonali ta' Koordinazzjoni tal-Ombudsmen Reġjonali u ta' Provinċji Awtonomi.

Il-President tal-Korp Nazzjonali ta' Koordinazzjoni tal-Ombudsmen Reġjonali u ta' Provinċji Awtonomi bħalissa huwa l-Ombudsman Reġjonali għall-Abruzzo u ż-żewġ Viċi-presidenti huma l-ombudsman għal Valle d’Aosta u l-ombudsman għall-Provinċja Awtonoma ta' Trento.

Il-Korp ta' Koordinazzjoni huwa ospitat mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Assemblea Parlamentari Reġjonali f'Ruma.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41
IT-00193 Roma
Tel.: +39 06 3600 3673
Faks: +39 06 3600 4775
Sit elettroniku: http://www.difesacivicaitalia.it/

Ċipru

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House
Diagorou 2
CY-1097 Nicosia
Tel.: +357 22 405500
Faks: +357 22 672881
Sit elettroniku: http://www.ombudsman.gov.cy

Il-Latvja

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25
LV-1010 Rīga
Tel.: +371 67686768
Faks: +371 67244074
Sit elettroniku: http://www.tiesibsargs.lv

Il-Litwanja

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56
LT-01110 Vilnius
Tel.: +370 5 266 51 05
Faks: +370 5 266 51 38
Sit elettroniku: http://www.lrski.lt

Il-Lussemburgu

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg
Tel.: +352 26 27 01 01
Faks: +352 26 27 01 02
Sit elettroniku: http://www.ombudsman.lu

L-Ungerija

Alapvető Jogok Biztosa
Nádor u. 22
HU-1051 Budapest
Tel.: +36 1 475 7100
Faks: +36 1 269 1615
Sit elettroniku: http://www.ajbh.hu

Malta

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street
MT-Valletta VLT 07
Tel.: +356 21 24 79 44
Faks: +356 21 24 79 24
Sit elettroniku: http://www.ombudsman.org.mt

L-Olanda

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
PO Box 93122
NL-2509 AC Den Haag
Tel.: +31 70 356 35 63
Faks: +31 70 360 75 72
Sit elettroniku: http://www.nationaleombudsman.nl

L-Awstrija

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
Postfach 20
AT-1015 Wien
Tel.: +43 (1) 515 05-0
Faks: +43 (1) 515 05-150
Sit elettroniku: http://www.volksanwaltschaft.gv.at

Il-Polonja

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
PL-00-090 Warszawa
Tel.: +48 22 551 77 00
Faks: +48 22 827 64 53
Sit elettroniku: http://www.rpo.gov.pl

Il-Portugall

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9
PT-1249-088 Lisboa
Tel.: +351 213 926 600
Faks: +351 213 961 243
Sit elettroniku: http://www.provedor-jus.pt

Ir-Rumanija

Avocatul Poporului
Eugeniu Carada 3
Sector 3
RO-71204 Bucuresti
Tel.: +40 21 312 71 34
Faks: +40 21 312 49 21
Sit elettroniku: http://www.avp.ro

Is-Slovenja

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56
SI-1109 Ljubljana
Tel.: +386 1 475 00 50
Faks: +386 1 475 00 40
Sit elettroniku: http://www.varuh-rs.si

Is-Slovakkja

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel.: +421 2 323 63 705
Faks: +421 2 323 63 703
Sit elettroniku: http://www.vop.gov.sk

Il-Finlandja

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3
FI-00102 Helsinki
Tel.: +358 9 4321
Faks: +358 9 432 2268
Sit elettroniku: http://www.oikeusasiamies.fi

Il-Finlandja

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20
FI-00023 Valtioneuvosto
Tel.: +358 9 16001
Faks: +358 9 160 23975
Sit elettroniku: http://www.oikeuskansleri.fi

L-Iżvezja

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
SE-10326 Stockholm
Tel.: +46 8 786 40 00
Faks: +46 8 21 65 58
Sit elettroniku: http://www.jo.se

Ir-Renju Unit

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
UK-London SW1P 4QP
Tel.: +44 345 015 4033
Faks: +44 300 061 4000
Sit elettroniku: http://www.ombudsman.org.uk

In-Norveġja

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum
NO-0101 Oslo
Tel.: +47 22 82 85 00
Faks: +47 22 82 85 11
Sit elettroniku: http://www.sivilombudsmannen.no