• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Inizjattivi strateġiċi

L-attività ewlenija tal-Ombudsman hija li twettaq investigazzjonijiet bil-għan li tiġi ċċarata kull amministrazzjoni ħażina ssuspettata fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE. L-Ombudsman tista' wkoll tagħżel li ssegwi suġġetti ta' importanza strateġika mingħajr ma tiftaħ investigazzjoni. L-għan ta' dawn l-inizjattivi strateġiċi huwa li tikkondividi suġġerimenti mal-istituzzjonijiet dwar suġġetti importanti, li tiġbed l-attenzjoni lejn kwistjonijiet ta' interess pubbliku, u li tikseb aktar tagħrif dwar xi kwistjoni partikolari qabel ma jiġi deċiż jekk huwiex meħtieġ li tinfetaħ investigazzjoni. Jekk jogħġbok, innota li l-investigazzjonijiet strateġiċi u l-inizjattivi strateġiċi tal-Ombudsman se jinġabru flimkien f'taqsima ta' "ħidma strateġika" fuq is-sit web tal-Ombudsman wara r-ristrutturazzjoni tagħha.

Inizjattivi strateġiċi 2018