Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

muma kopsavilkums lietā 124/2018/NF par Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem attiecībā uz ES finansēto “TETRA” projektu par trahejas audu inženieriju, izmantojot autologu cilmes šūnu izsēšanu

Šī lieta attiecās uz Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem par ES finansētā klīnisko pētījumu projekta “TETRA” statusu. Projekta “TETRA” mērķis ir veikt klīnisko izpēti attiecībā uz kādu inovatīvu pieeju trahejas aizvietošanai ar implantu.

Pieprasītie dokumenti satur informāciju par klīniskās izpētes sagatavošanas posmu. Komisija atteicās publiskot šos dokumentus, norādot, ka tas varētu kaitēt projekta “TETRA” dalībnieku komerciālajām interesēm un apdraudēt dažu tā dalībnieku un ar projektu nesaistītu personu privātās dzīves un neaizskaramības aizsardzību. Sūdzības iesniedzējs apstrīdēja Komisijas lēmumu, norādot uz to, ka kādā citā trahejas implantu pētniecības projektā tika konstatēta krāpšanās ar pētījumu rezultātiem un pārkāpumi, kas izvērtās skandālā.

Pēc dokumentu izskatīšanas un tikšanās ar Komisijas pārstāvjiem ombude secināja, ka Komisija nav pieļāvusi nekādas administratīvas kļūmes. Ņemot vērā to, ka “TETRA” izpēte vēl nav sākusies un nav uzskatāma par nenovēršamu un ka statusa ziņojumu saturs to publiskošanas gadījumā nerisinātu nekādas sabiedrības veselības problēmas un nesniegtu nekādu sabiedrisku labumu, ombude uzskata, ka nepastāv nekādas sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, kuru dēļ “TETRA” statusa ziņojumi būtu jāpublisko.