Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Rādīt 1 - 20 no 1074 rezultātiem

Decision on the European Data Protection Supervisor's (EDPS) refusal to give full public access to documents concerning the drafting of its implementing provisions on promotion (1995/2022/OAM)

Piektdiena | 16 decembris 2022

The case concerned a request for public access to documents related to the drafting of the European Data Protection Supervisor's (EDPS) implementing provisions on staff promotion. The EDPS gave partial access to some documents, but refused to disclose parts of three documents, which it considered to be covered by the exception for the protection of legal advice. The complainant contested the EDPS’s position. He further claimed that the EDPS did not identify all documents falling within the scope of his request.

The Ombudsman inquiry team inspected the relevant documents. During the inquiry, the EDPS became aware of an error in the redaction of one document partially disclosed at initial stage. It remedied that error and granted the complainant wider partial access to the document in question.

As regards the other documents, the Ombudsman found that the EDPS’s decision to refuse full access was not unreasonable. Given that the documents at issue related to an internal administrative procedure, she did not identify an overriding public interest in disclosure. The Ombudsman also considered that the EDPS properly identified all the documents falling within the scope of the request.

In view of this, the Ombudsman closed the inquiry finding no maladministration.

Lēmums par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) saziņu ar iedzīvotājiem saistībā ar tās portālu piekļuvei dokumentiem (Apvienotās lietas 1261/2020 un 1361/2020)

Ceturtdiena | 15 decembris 2022

Lieta galvenokārt attiecās uz Frontex lēmumu vairs nesazināties pa e-pastu ar personām, kuras lūdz publisku piekļuvi dokumentiem. Frontex uzliek par pienākumu pieprasītājiem izmantot tās tiešsaistes piekļuves portālu. Tas rada problēmas pieprasītājiem, no kurām varētu viegli izvairīties, kā arī tiešsaistes pārredzamības platformām, kuras ir izveidojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai palīdzētu sasniegt ES mērķi — strādāt pēc iespējas atklātāk.

Ombude nevarēja atrast pamatojumu Frontex lēmumam. Viņa nāca klajā ar ieteikumu, ka Frontex būtu jāļauj pieprasītājiem sazināties ar to pa e-pastu, neizmantojot tās pašreizējo dokumentu piekļuves portālu. Viņa arī lūdza Frontex informēt sevi par labāko praksi, ko Eiropas Komisija šajā sakarā ir apzinājusi attiecībā uz savu jauno publiskās piekļuves portālu, un pēc iespējas drīzāk to ieviest.

Ombude arī ierosināja, ka Frontex būtu jāatvēl resursi, kas vajadzīgi, lai izskatītu lielo skaitu piekļuves pieprasījumu, kurus tā, visticamāk, regulāri saņems turpmāk. Viņa arī ierosināja, ka Frontex būtu jāizstrādā detalizēta rokasgrāmata par to, kā tā apstrādā pieprasījumus par publisku piekļuvi, un jāpublicē šī rokasgrāmata.

Frontex noraidīja ombudes ieteikumu atļaut pieprasītājiem sazināties ar to pa e-pastu. Frontex arī pēc būtības neatbildēja uz ierosinājumu informēt sevi par attiecīgo Eiropas Komisijas labāko praksi un īstenot to.

Ombude izbeidz izmeklēšanu, konstatējot administratīvu kļūmi.

Attiecībā uz citiem ombudes ierosinājumiem Frontex norādīja, ka tā nesen ir piešķīrusi papildu pusslodzes amata vietu, lai izskatītu pieprasījumus par publisku piekļuvi dokumentiem, un paziņoja, ka tā izstrādās rokasgrāmatu, kā to ierosinājusi ombude. Izmeklēšanas sākumā Frontex īstenoja ombudes priekšlikumus pārskatīt paziņojumu par autortiesībām un padarīt dokumentus publiskajos piekļuves kontos pieejamus divus gadus. Tā arī vienojās ieviest īpašu e-pasta adresi apelāciju iesniegšanai.