Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Rādīt 1 - 20 no 819 rezultātiem

Lēmums par to, kā Eiropas Komisija izskatīja divas pārkāpuma sūdzības par plānošanas tiesību aktiem attiecībā uz mazumtirdzniecības telpām Vācijā (apvienotās lietas 2238 un 2249/2021/MHZ)

Piektdiena | 16 decembris 2022

Sūdzības iesniedzēji ir divi mazumtirdzniecības uzņēmumi — Ikea un Decathlon, kas apgalvoja, ka Eiropas Komisija nav pienācīgi izskatījusi pārkāpuma procedūru pret Vāciju saistībā ar plānošanas tiesību aktiem un mazumtirdzniecības telpu. Sūdzības iesniedzēji kritizēja lietas izskatīšanas laiku, un sākotnējā sūdzība par pārkāpumu tika iesniegta 2008. gadā. Tie arī apstrīdēja dažādos Komisijas sniegtos paskaidrojumus par kavēšanos.

Izmeklēšanas gaitā ombude sniedza Komisijai sākotnējus konstatējumus, proti, to, ka Komisijai bija vajadzīgs nesamērīgi ilgs laiks (vairāk nekā trīspadsmit gadi), lai izskatītu pārkāpuma procedūras sākotnējos administratīvos posmus. Viņa ierosināja, ka Komisijai bez turpmākas kavēšanās būtu jāpieņem lēmums par procedūras nākamo posmu.

Atbildot uz ombudes konstatējumiem, Komisija sniedza paskaidrojumus, lai pamatotu atvēlēto laiku, un norādīja, ka plāno pieņemt lēmumu 2023. gada sākumā.

Ombude uzskatīja, ka patērētais laiks nav attaisnojams. Viņa slēdza izmeklēšanu, konstatējot administratīvu kļūmi. Viņa uzskata, ka ieteikuma sagatavošana nebūtu lietderīga, jo Komisija apņēmās pieņemt lēmumu tuvāko mēnešu laikā. Komisijai jāziņo ombudei līdz 2023. gada marta beigām.

 

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Trešdiena | 14 decembris 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Otrdiena | 06 decembris 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Lēmums par to, kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir izskatījusi pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem, kas saistīti ar priekšlikumu ierobežot svinu munīcijā (Lieta 2124/2021/MIG)

Pirmdiena | 14 novembris 2022

Lieta attiecās uz lūgumu nodrošināt publisku piekļuvi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) rīcībā esošajiem dokumentiem par svinu munīcijā. EFSA pieprasījuma izskatīšana prasīja vairāk nekā septiņus mēnešus, vairākkārt pagarinot termiņu, tādējādi liedzot sūdzības iesniedzējam izmantot dokumentus, lai sagatavotu ieguldījumu sabiedriskajā apspriešanā, ko organizē cita ES aģentūra.

Ombude uzsāka izmeklēšanu un konstatēja administratīvas kļūmes saistībā ar to, kā EFSA ir izskatījusi sūdzības iesniedzēja piekļuves pieprasījumu, un jo īpaši par to, ka nav ievēroti termiņi, kas noteikti ES tiesību aktos par publisku piekļuvi dokumentiem. Viņa ieteica EFSA izbeigt praksi pagarināt noteiktos termiņus ilgāk par 30 darba dienām, ierosinot “taisnīgu risinājumu”. Viņa arī ieteica EFSA agrīnā posmā iesniegt pieteikumu iesniedzējiem to dokumentu sarakstu, kuros piekļuves pieprasījums ir formulēts plaši.

EFSA sniedza pozitīvu atbildi uz ombudes ieteikumiem, apņemoties mainīt savus noteikumus un praksi, lai nodrošinātu, ka pieprasījumi par publisku piekļuvi dokumentiem tiek ātri apstrādāti. Ombude slēdza izmeklēšanu, paužot gandarījumu par EFSA pozitīvo atbildi un pasākumiem, ko tā jau ir veikusi un plāno veikt, lai īstenotu viņas ieteikumus.