Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Teksta meklēšana

Dokumentu veids

Iesaistītā iestāde

Vienošanās veids

Lietas numurs

Valoda

Datumu amplitūda

Atslēgas vārdi

Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 662 rezultātiem

Lēmums lietā 175/2021/DL par to, kā Eiropas Komisija nodrošina pārredzamību attiecībā uz komandu, kas ir atbildīga par sarunām par “progresīviem pirkuma līgumiem” ar farmācijas uzņēmumiem saistībā ar vakcīnām pret Covid-19

Pirmdiena | 22 marts 2021

Lieta attiecās uz Eiropas Komisijas atteikumu atklāt to ekspertu grupas dalībnieku vārdus, kuri ES dalībvalstu vārdā ir iesaistīti sarunās par nolīgumiem ar farmācijas uzņēmumiem saistībā ar vakcīnu pret Covid-19 iegādi.

Ombude konstatēja, ka Komisijas atteikums izpaust vārdus atbilst ES datu aizsardzības tiesību aktiem, un tāpēc slēdza izmeklēšanu, kurā netika konstatētas administratīvas kļūmes.

Tomēr viņa pauda nožēlu, ka Komisija ir atteikusies izpaust jebkādu informāciju par ekspertiem, piemēram, no kuras valsts pārvaldes iestādes viņi ir. Sarunu grupas lielāka pārredzamība palīdzētu nodrošināt patiesu pārskatatbildību par Covid-19 vakcīnu sarunu procesu.

Tādēļ viņa stingri iesaka Komisijai publicēt vismaz septiņu sarunu grupā pārstāvēto dalībvalstu sarakstu.