Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 732 rezultātiem

Ieteikums par Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt publisko piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz biodegvielas ilgtspējas kritēriju ievērošanu saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu (lieta 1527/2020/DL)

Pirmdiena | 08 novembris 2021

Sūdzības iesniedzējs, kurš darbojas biodegvielas nozarē, apgalvoja, ka vēlējies iegūt šo informāciju, lai uzraudzītu iespējamu plašu krāpšanos lietotas cepamās eļļas nozarē, kas varētu negatīvi ietekmēt tropu mežus, bioloģisko daudzveidību, klimatu un ES iekšējā tirgū patērētās eļļas savākšanas un pārstrādes nozari.

Sūdzības iesniedzējs vēlējās panākt publisku piekļuvi sarakstam, kurā iekļautas lietotas cepamās eļļas izcelsmes valstis 2016. līdz 2019. gadā, kā arī minētās eļļas pārstrādes izejvielu daudzums, kas savākts katrā valstī un katrā gadā. Šo informāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu paziņo biodegvielas ilgtspējas brīvprātīgās sertifikācijas shēmas.

Komisija atbildēja, ka tās rīcībā neesot tādu dokumentu, kādus pieprasa sūdzības iesniedzējs.

Ombude atklāja, ka Komisijai bija detalizēta informācija par lietotas cepamās eļļas izcelsmes valstīm un savākto apjomu. Šī informācija nebija iekļauta vienā, bet gan vairākos dokumentos. Tā kā sūdzības iesniedzējs vēlējās saņemt pieprasīto informāciju, pat ja tā nav apkopota vienā dokumentā, Ombude ieteica Komisijai pārskatīt dokumentus, kas ir tās rīcībā un kuros ir minētā informācija, lai noteiktu, vai tos var izpaust.

Komisija šo risinājuma ieteikumu neakceptēja.

Ombude ir gan noraizējusies, gan vīlusies par šo Komisijas atbildi. Tā vietā, lai izmantotu iespēju nodrošināt sūdzības iesniedzēja pamattiesības piekļūt dokumentiem, Komisija atkārtoja, ka tās rīcībā nav dokumentu, kas atbilstu pieprasījumam, un atteicās pārskatīt pieprasītos dokumentus. Ombudei nākas secināt, ka Komisijas atbilde demonstrē apzinātu un neizskaidrojamu atteikšanos atrisināt šo lietu. Tas ir īpaši satraucoši, ņemot vērā bažas, kas pēdējos gados radušās par ES importētās lietotās cepamās eļļas ietekmi uz vidi.

Tādēļ Ombude secināja, ka Komisijas atteikšanās pārskatīt dokumentus ir administratīva kļūme. Viņa iesniedza attiecīgu ieteikumu.