Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Rādīt 1 - 20 no 434 rezultātiem

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Pirmdiena | 30 janvāris 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Lēmums par to, vai Eiropas Komisija vāc pietiekamu informāciju, lai uzraudzītu, kā Īrija īsteno ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) (Lieta 97/2022/PB)

Pirmdiena | 19 decembris 2022

Īrijai ir īpaša loma Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) īstenošanā, jo tajā atrodas lielākā daļa lielo tehnoloģiju uzņēmumu Eiropas Savienībā. Citu dalībvalstu uzraudzības iestādes bieži vien ir atkarīgas no Īrijas Datu aizsardzības komisijas darba, lai pilnībā risinātu ar persondatiem saistītas problēmas, kas skar viņu pašu valsts pilsoņus.

Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai Eiropas Komisija pienācīgi informētu par to, vai Vispārīgā datu aizsardzības regula tiek pareizi piemērota Īrijā attiecībā uz lielo tehnoloģiju uzņēmumiem.

Virkne publisko struktūru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tostarp sūdzības iesniedzējs, ziņoja, ka VDAR piemērošana Īrijā ir nepietiekama.

Ombude sāka izmeklēšanu, lai pārbaudītu, vai Eiropas Komisija vāc pietiekamu informāciju, lai uzraudzītu, kā Īrija īsteno VDAR.

Ombudes izmeklēšanā atklājās Eiropas Komisijas iedibinātā prakse pārbaudīt Īrijas Datu aizsardzības komisijas regulāru pārskatu par lielo tehnoloģiju lietu izskatīšanu. Viņa secināja, ka šāda prakse ir piemērota un atbilst labai pārvaldībai. Tomēr viņa uzskatīja, ka varētu veikt vairākus tehniskus uzlabojumus, un šajā sakarā izteica ierosinājumus.

Decision on how the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two staff selection procedures in the field of cybersecurity (cases 1159/2021/VB and 1224/2021/VB)

Piektdiena | 16 decembris 2022

The case concerned the way in which the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two selection procedures to recruit experts in the field of cybersecurity who would fit one or more of three profiles. The complainant took part in both procedures and raised concerns about the scoring methodology applied by ENISA and the inconsistency of the scores he received in one procedure.

In the course of the inquiry, the Ombudsman inquiry team noted that the scoring methodology used in both procedures put candidates applying for one or two profiles only at a disadvantage in comparison to those who applied for all three profiles. This was not clear in the vacancy notices. It also requested explanations to ENISA on the inconsistencies in the complainant’s scores.

ENISA acknowledged the inconsistencies in the scores received by the complainant and offered to invite him to the next stage of both selection procedures.

The Ombudsman found that, as ENISA has taken appropriate steps to remedy the issues raised by the complainant, no further inquiries are justified in this case and closed the inquiry.

Lēmums par to, kā Eiropas Komisija izskatīja divas pārkāpuma sūdzības par plānošanas tiesību aktiem attiecībā uz mazumtirdzniecības telpām Vācijā (apvienotās lietas 2238 un 2249/2021/MHZ)

Piektdiena | 16 decembris 2022

Sūdzības iesniedzēji ir divi mazumtirdzniecības uzņēmumi — Ikea un Decathlon, kas apgalvoja, ka Eiropas Komisija nav pienācīgi izskatījusi pārkāpuma procedūru pret Vāciju saistībā ar plānošanas tiesību aktiem un mazumtirdzniecības telpu. Sūdzības iesniedzēji kritizēja lietas izskatīšanas laiku, un sākotnējā sūdzība par pārkāpumu tika iesniegta 2008. gadā. Tie arī apstrīdēja dažādos Komisijas sniegtos paskaidrojumus par kavēšanos.

Izmeklēšanas gaitā ombude sniedza Komisijai sākotnējus konstatējumus, proti, to, ka Komisijai bija vajadzīgs nesamērīgi ilgs laiks (vairāk nekā trīspadsmit gadi), lai izskatītu pārkāpuma procedūras sākotnējos administratīvos posmus. Viņa ierosināja, ka Komisijai bez turpmākas kavēšanās būtu jāpieņem lēmums par procedūras nākamo posmu.

Atbildot uz ombudes konstatējumiem, Komisija sniedza paskaidrojumus, lai pamatotu atvēlēto laiku, un norādīja, ka plāno pieņemt lēmumu 2023. gada sākumā.

Ombude uzskatīja, ka patērētais laiks nav attaisnojams. Viņa slēdza izmeklēšanu, konstatējot administratīvu kļūmi. Viņa uzskata, ka ieteikuma sagatavošana nebūtu lietderīga, jo Komisija apņēmās pieņemt lēmumu tuvāko mēnešu laikā. Komisijai jāziņo ombudei līdz 2023. gada marta beigām.

 

Decision on how an EU civilian mission dealt with the appeal of a seconded staff member’s performance evaluation (case 95/2022/NH)

Pirmdiena | 10 oktobris 2022

The case concerned a negative performance evaluation that an EU civilian mission gave to a seconded staff member. The staff member complained that the evaluation had been unfair because her line managers had not warned her that her performance at work had been poor. She also said that the evaluation report failed to take into account the fact that she had been absent for a long period of time. She claimed that the mission did not handle her appeal against the evaluation fairly.

Based on the inquiry the Ombudsman found nothing to suggest that the evaluation was unfair. She also found that the mission handled the complainant’s appeal in line with the applicable procedures. She therefore closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration.

Decision on how the European Parliament evaluated a written test in a selection procedure for recruiting ‘intercultural and language professionals’ (736/2022/PL)

Pirmdiena | 12 septembris 2022

The case concerned how the European Parliament assessed the complainant’s written test in a selection procedure for recruiting ‘intercultural and language professionals’.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s translation. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.