Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 76 rezultātiem

Lēmums par izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas par to, kā Eiropas Komisija uzrauga ES strukturālos un investīciju fondus, lai nodrošinātu to izmantošanu, lai veicinātu personu ar invaliditāti tiesības uz neatkarīgu dzīvi un iekļaušanu sabiedrībā (OI/2/2021/MHZ)

Trešdiena | 27 aprīlis 2022

Izmeklēšana attiecās uz to, kā Eiropas Komisija uzrauga, vai dalībvalstis izmanto ES strukturālo un investīciju (ESI) fondus, lai veicinātu personu ar invaliditāti un gados vecāku cilvēku tiesības uz neatkarīgu dzīvi un iekļaušanu sabiedrībā (deinstitucionalizāciju), un vai Komisija piemēro sankcijas, ja tas netiek darīts.

Izmeklēšanas gaitā ombuds saņēma informāciju no valstu ombudiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Ombuds konstatēja, ka Komisija varētu sniegt skaidrākus norādījumus par deinstitucionalizācijas veicināšanas nepieciešamību ESI līdzekļu izmantošanas kontekstā. Turklāt ombuds uzskatīja, ka Komisija varētu veikt pasākumus, lai uzlabotu ESI finansēto darbību uzraudzību, un ka tai ir jāizmanto aktīvāka pieeja izpildei, jo īpaši gadījumos, kad tiek paustas bažas, ka ESI finansētās darbības ir pretrunā ar pienākumu deinstitucionalizācijas veicināšanas pienākumu. Ombuds arī norādīja uz nepieciešamību būt īpaši piesardzīgiem attiecībā uz līdzekļiem, kas tiek izvietoti saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Ombuds slēdza izmeklēšanu, izsakot desmit ieteikumus, kuru mērķis ir uzlabot Komisijas sniegtās vadlīnijas un uzraudzības procesu. Tas uzsvēra, ka Komisijai ir jārīkojas ātri, ņemot vērā papildu finansējuma programmas, kas izveidotas, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju, kā arī spēkā esošo noteikumu nesenās izmaiņas.

Ombuds apsvērs iespēju atgriezties pie šī jautājuma nākotnē, lai novērtētu progresu.

Decision on how the European Commission changed the sickness and accident insurance policy for Conference Interpreting Agents (552/2021/MMO)

Piektdiena | 15 oktobris 2021

The case concerned a new insurance policy that the European Commission concluded with a private insurance company to provide accident and sickness insurance for Conference Interpreting Agents (ACIs).

The complainant is a former ACI who considered that the conditions of the new insurance policy were very disadvantageous compared to the previous policy, and that it discriminated against certain ACIs.

During the inquiry, it became clear that the complainant would be less disadvantaged than he had feared. The Ombudsman found that the Commission’s explanations for the changes in the policy are convincing and reasonable. The inquiry also uncovered no evidence that would call into question the procedure leading to the new insurance contract, which included consultation with the international interpreters’ association.

The Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration by the Commission.