Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 86 rezultātiem

Ieteikums par to, kā Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) izskatīja tās bijušā izpilddirektora pieteikumu, lai stātos augstā amatā uzņēmumā “Airbus” (OI/3/2021/KR)

Trešdiena | 27 oktobris 2021

Ombude pēc savas iniciatīvas veica izmeklēšanu par Eiropas Aizsardzības aģentūras (EDA) lēmumu atļaut tās bijušajam izpilddirektoram stāties divos augstos amatos uzņēmumā “Airbus”, kas ir aviācijas un kosmosa jomas uzņēmums.

Ombudes izmeklēšanas laikā tika pētīts arī tas, kā EDA risināja situāciju, ka bijušais izpilddirektors stājās šajos amatos, pirms EDA bija to atļāvusi, tādējādi pārkāpjot EDA civildienesta noteikumus.

Ombude atklāja, ka nosacījumi, kurus EDA savā lēmumā par atļaujas piešķiršanu izvirzīja bijušajam izpilddirektoram, nebija pietiekami, ņemot vērā riskus, turklāt minētos nosacījumus nebija iespējams uzraudzīt un tie netika īstenoti. Turklāt EDA pieļāva nepilnības attiecībā uz interešu konflikta riska novērtēšanu.

EDA vajadzēja izvirzīt stingrākus nosacījumus un aizliegt bijušajam izpilddirektoram stāties amatā, kas radīja vislielāko interešu konflikta risku attiecībā uz EDA leģitīmajām interesēm. Šāda rīcība ir uzskatāma par EDA administratīvu kļūmi.

Ņemot vērā šos konstatējumus, Ombude izdeva divus ieteikumus:

i) nākotnē EDA vajadzētu aizliegt tās augstākā līmeņa darbiniekiem stāties amatos pēc pilnvaru termiņa, ja rodas nepārprotams interešu konflikts attiecībā uz EDA leģitīmajām interesēm;

ii) EDA vajadzētu noteikt kritērijus šādas amatu maiņas aizliegšanai, lai nodrošinātu skaidrus nosacījumus augstākā līmeņa darbiniekiem. Pretendenti uz vadošajiem EAA amatiem būtu jāinformē par šiem kritērijiem, kad viņi piesakās darbā.

 

Lēmums lietā 2168/2019/KR par Eiropas Banku iestādes lēmumu apstiprināt tās izpilddirektora lūgumu kļūt par finanšu lobija grupas izpilddirektoru

Trešdiena | 18 novembris 2020

Lieta attiecās uz Eiropas Banku iestādes (EBI) lēmumu ļaut tās izpilddirektoram ieņemt lobija grupas izpilddirektora amatu.

Ombude konstatēja divus administratīvas kļūmes gadījumus un sniedza trīs ieteikumus, lai turpmāk izvairītos no līdzīgām problēmām.

Pirmkārt, EBI, kad nepieciešams, ir jāizmanto iespēja aizliegt saviem vadošajiem darbiniekiem ieņemt noteiktus amatus pēc pilnvaru termiņa beigām. Jebkuram šādam aizliegumam jābūt uz ierobežotu laiku, piemēram, uz diviem gadiem.

Otrkārt, EBI ir jānosaka kritēriji, kad tā turpmāk aizliegs šādus pasākumus, lai vadošajiem darbiniekiem radītu skaidrību. Pretendenti uz vadošajiem EBI amatiem ir jāinformē par kritērijiem tad, kad viņi uz tiem piesakās.

Treškārt, EBI ir jāievieš iekšējās procedūras, lai, tiklīdz ir zināms, ka tās darbinieks pāriet uz citu darbu, viņu piekļuve konfidenciālai informācijai nekavējoties tiktu pārtraukta.

Pēc tam, kad EBI pieņēma ombudes ieteikumus un noteica pasākumus to īstenošanai, ombude izmeklēšanu izbeidza.

Ombude ir pārliecināta, ka EBI ieviestā politika palīdzēs tai nākotnē izvairīties no kaitējumu radošām sekām darbinieku pāriešanas uz citu darbu gadījumā. Citām ES iestādēm un aģentūrām ir jāizmanto šie jaunie EBI drošības pasākumi un jāpārskata savi noteikumi.