Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 96 rezultātiem

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Trešdiena | 27 jūlijs 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Lēmums par to, kā Eiropas Komisija pārvalda savu darbinieku “virpuļdurvju efektu” (OI/1/2021/KR)

Pirmdiena | 16 maijs 2022

Tā kā ES arvien vairāk tiek piešķirtas lielākas pilnvaras tādās jomās kā aizsardzība un veselības aprūpe, ļoti svarīga ir sabiedrības uzticēšanās administrācijai. Līdz ar to jebkurš viedoklis, ka civildienesta ierēdņi īsteno privātas intereses, kas ir pretrunā viņu publiskajam darbam, ir ļoti kaitējošs. Eiropas ombude jau sen ir konstatējusi, ka “virpuļdurvju efekta” fenomens var kaitēt sabiedrības uzticībai, ja tas netiek pienācīgi pārvaldīts. Pat neliels skaits augsta ranga darbinieku pārcelšanu var radīt ievērojamu sabiedrības neapmierinātību un kaitēt reputācijai. Šajā stratēģiskajā izmeklēšanā izskatīja 100 Eiropas Komisijas “virpuļdurvju efekta” lietas, lai apzinātu jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi, un virzītu pārējo ES administrāciju nākotnē.

Ombudes izmeklēšanā tika konstatēti patiesi uzlabojumi, kopš viņa pēdējo reizi bija izskatījusi šo jautājumu, tostarp norādījumi par to, kā veikt stingrākas pārbaudes par katru pārcelšanu.

Tomēr dažos gadījumos Komisija apstiprināja bijušo augstākā līmeņa darbinieku pieprasījumus sākt darbību, neraugoties uz atrunām par to, vai pārcelšanas nosacījumi mazinātu iespējamos riskus (piemēram, interešu konfliktus un piekļuvi zināšanām vai kontaktiem administrācijā). Ombude uzskata, ka šāda pārcelšana būtu jāatļauj tikai tad, ja uz darbību var attiecināt ierobežojumus, kas pienācīgi mazina riskus un ko var ticami uzraudzīt un īstenot.

Ja šādi ierobežojumi un izpilde nav iespējama, Komisijai būtu uz laiku jāaizliedz bijušajiem darbiniekiem sākt paredzēto darbu. To nedarot, pastāv risks, ka laika gaitā pārāk zemu tiks novērtētas korozīvās sekas, ko rada šādu ierēdņu zināšanu un tīklu nodošana saistītajās jomās privātajā sektorā, kā arī ar to saistītais kaitējums ES reputācijai.

Apstiprinot darbību ar riska mazināšanas pasākumiem, Komisijai būtu jāizpēta viss pieejamo pasākumu klāsts. Piemēram, Komisija varētu noteikt, ka jauna darba apstiprināšana ir atkarīga no tā, vai darbinieks no jaunā darba devēja ir guvis apsolījumu, ka Komisijas noteiktie ierobežojumi tiek publiskoti jaunā darba devēja tīmekļa vietnē. Komisijai būtu vismaz jāpieprasa, lai (bijušais) darbinieks iesniedz pierādījumus, ka noteiktie ierobežojumi ir kopīgoti ar jauno darba devēju.

Grūtības, ar kurām Komisija saskārās, uzraugot atbilstību, rosināja ombudi atkārtoti paust savu ierosinājumu Komisijai savlaicīgāk publiskot informāciju par visām tās vērtēto bijušo vecāko darbinieku pēcdienesta darbībām. Tas uzlabotu sabiedrības kontroli pār šiem lēmumiem, kas ir būtiski uzraudzības mērķu sasniegšanai.

 

Lēmums lietā OI/3/2021/KR par to, kā Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) izskatīja tās bijušā izpilddirektora pieteikumu, lai stātos augstos amatos uzņēmumā “Airbus”

Piektdiena | 28 janvāris 2022

Lieta attiecās uz Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) lēmumu ar nosacījumiem apstiprināt sava bijušā izpilddirektora pieteikumus stāties divos amatos, proti, Airbus Spain lobēšanas vadītāja un Airbus Defence un Space stratēģiskā konsultanta amatos.

Ombude konstatēja divus administratīvas kļūmes gadījumus un sniedza divus ieteikumus un vienu priekšlikumu, lai turpmāk izvairītos no līdzīgām problēmām.

Pirmkārt, ombude ieteica, ka nākotnē EAA būtu jāaizliedz tās augstākā līmeņa darbiniekiem stāties amatos pēc pilnvaru termiņa, ja rodas nepārprotams interešu konflikts attiecībā uz EAA leģitīmajām interesēm.

Otrkārt, ombude ieteica, ka EAA būtu jānosaka kritēriji šādas amatu maiņas aizliegšanai, lai nodrošinātu skaidrus nosacījumus augstākā līmeņa darbiniekiem. Pretendenti uz augstajiem EAA amatiem būtu jāinformē par šiem kritērijiem.

Turklāt ombude ieteica, ka EAA būtu jānodrošina, ka tiktu izstrādāta konkrēta veidlapa tiem, kuri piesakās atļaujas saņemšanai plānotai amatu pieņemšanai, tā, lai (agrākie) darbinieki sniegtu attiecīgu informāciju un EAA jau no paša sākuma varētu veikt pamatotu novērtējumu.

EAA piekrita pēc būtības īstenot ieteikumus par potenciālu aizliegumu darbiniekiem ieņemt noteiktus amatus un sniegt saviem darbiniekiem vadlīnijas, kā aģentūra piemērotu šādu aizliegumu. Aģentūra norādīja, ka ir sākusi pieņemt pasākumus ieteikumu īstenošanai. Tai pat laikā EAA izvirzīja dažus jautājumus par ombudes secinājumiem, uz kuriem ombude ir atbildējusi šajā lēmumā.

Ombude aicina EAA informēt viņu par turpmākajiem pasākumiem, ko aģentūra veiks saistībā ar ombudes ieteikumiem, jo īpaši attiecībā uz EAA aizlieguma kritērijiem par amatiem, kas rada acīmredzamus interešu konfliktus.