Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Teksta meklēšana

Dokumentu veids

Iesaistītā iestāde

Vienošanās veids

Lietas numurs

Valoda

Datumu amplitūda

Atslēgas vārdi

Nespēja pienācīgi risināt interešu konfliktus

Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 193 rezultātiem

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Otrdiena | 04 maijs 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Eiropas ombudes Lēmums kopīgas izmeklēšanas lietā 853/2020/KR par Eiropas Komisijas lēmumu noslēgt līgumu ar uzņēmumu BlackRock Investment Management, lai tas veiktu pētījumu par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) mērķu integrēšanu ES banku nozares noteikumos

Pirmdiena | 23 novembris 2020

Lieta attiecas uz Eiropas Komisijas lēmumu noslēgt līgumu ar uzņēmumu BlackRock Investment Management, lai tas veiktu pētījumu par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) mērķu integrēšanu ES banku nozares noteikumos. Pēc Eiropas Parlamenta deputātu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju koalīcijas sūdzību saņemšanas ombude uzsāka izmeklēšanu. Izmeklēšanā tika izvērtēts, kā Komisija novērtēja uzņēmuma piedāvājumu saistībā ar piedalīšanos konkursā par pētījuma veikšanu.

Ombude konstatēja, ka uzņēmuma piedāvājums rada pamatu bažām. Pirmkārt, ja pretendentam ir tieša vai netieša finansiāla interese par tirgus attīstību, jo tas veic vai pārvalda ieguldījumus šajā tirgū, pastāv acīmredzams risks, ka šīs intereses var ietekmēt tā darba rezultātu sev par labu. Tas attiecas uz aplūkoto uzņēmumu. Otrkārt, tā kā Komisija savā vērtējumā izmantoja svērto cenu, uzņēmuma piedāvātā zemā cena optimizēja tā iespējas nodrošināt līgumu. Līguma iegūšana var dot uzņēmumam iespēju gūt ieskatu un apliecināt ietekmi ieguldījumu jomā, kas attīstās un kam ir būtiska un pieaugoša nozīme attiecībā uz uzņēmuma klientiem un līdz ar to arī pašu uzņēmumu.

Ombude piekrīt, ka pastāv pamatotas bažas par interešu konfliktu risku, kas varētu negatīvi ietekmēt līguma izpildi, jo uzņēmumam acīmredzami ir interese izstrādāt turpmāko ES regulējumu, kas ietekmēs pašu uzņēmumu un klientus. Viņa secināja, ka Komisijai jābūt stingrākai, un piedāvāja plašāku perspektīvu, jo tā saskaņā ar noteikumiem pārbaudīja, vai uzņēmums nav iesaistīts interešu konfliktā, kas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma spēju izpildīt līgumu. Tomēr, ja tas netiek darīts, netiek pieļauta administratīva kļūme, ņemot vērā ES noteikumu ierobežojumus attiecībā uz līgumu piešķiršanu šādās situācijās Komisijas darbiniekiem, kuri piešķir līgumus.

Ombude ierosina Komisijai atjaunināt savas pamatnostādnes par publiskā iepirkuma procedūrām ar politiku saistītu pakalpojumu līgumiem, sniedzot darbiniekiem skaidrību par to, kad izslēgt pretendentus interešu konfliktu dēļ, kas var negatīvi ietekmēt līguma izpildi. Ombude arī iesaka Komisijai pārdomāt, vai ir vajadzīgs arī īpašs piemērojamo noteikumu atjauninājums, lai padarītu tos atbilstošākus pašreizējiem ES politikas mērķiem. ES plāno bezprecedenta tēriņu un ieguldījumu periodu, kas noteikti ietvers būtiskas saiknes ar privāto sektoru.

Šis lēmums tiks nosūtīts arī ES likumdevējiem. Likumdevējiem ir jāvienojas par “zaļās pārkārtošanās” juridisko pamatu, tostarp par piemērotu veidu, kādā tiek ietekmēta tās attīstība un ieviešana.

Lēmums lietā 2168/2019/KR par Eiropas Banku iestādes lēmumu apstiprināt tās izpilddirektora lūgumu kļūt par finanšu lobija grupas izpilddirektoru

Trešdiena | 18 novembris 2020

Lieta attiecās uz Eiropas Banku iestādes (EBI) lēmumu ļaut tās izpilddirektoram ieņemt lobija grupas izpilddirektora amatu.

Ombude konstatēja divus administratīvas kļūmes gadījumus un sniedza trīs ieteikumus, lai turpmāk izvairītos no līdzīgām problēmām.

Pirmkārt, EBI, kad nepieciešams, ir jāizmanto iespēja aizliegt saviem vadošajiem darbiniekiem ieņemt noteiktus amatus pēc pilnvaru termiņa beigām. Jebkuram šādam aizliegumam jābūt uz ierobežotu laiku, piemēram, uz diviem gadiem.

Otrkārt, EBI ir jānosaka kritēriji, kad tā turpmāk aizliegs šādus pasākumus, lai vadošajiem darbiniekiem radītu skaidrību. Pretendenti uz vadošajiem EBI amatiem ir jāinformē par kritērijiem tad, kad viņi uz tiem piesakās.

Treškārt, EBI ir jāievieš iekšējās procedūras, lai, tiklīdz ir zināms, ka tās darbinieks pāriet uz citu darbu, viņu piekļuve konfidenciālai informācijai nekavējoties tiktu pārtraukta.

Pēc tam, kad EBI pieņēma ombudes ieteikumus un noteica pasākumus to īstenošanai, ombude izmeklēšanu izbeidza.

Ombude ir pārliecināta, ka EBI ieviestā politika palīdzēs tai nākotnē izvairīties no kaitējumu radošām sekām darbinieku pāriešanas uz citu darbu gadījumā. Citām ES iestādēm un aģentūrām ir jāizmanto šie jaunie EBI drošības pasākumi un jāpārskata savi noteikumi.