Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Teksta meklēšana

Dokumentu veids

Iesaistītā iestāde

Vienošanās veids

Lietas numurs

Valoda

Datumu amplitūda

Atslēgas vārdi

Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 194 rezultātiem

Recommendation on how the European Defence Agency handled the applications of its former Chief Executive to take on senior positions at Airbus (OI/3/2021/KR)

Ceturtdiena | 15 jūlijs 2021

The Ombudsman conducted an inquiry on her own initiative into the decision of the European Defence Authority (EDA) to allow its former Chief Executive to take up two senior positions with Airbus, an aerospace company.

The Ombudsman’s inquiry also looked into how the EDA dealt with the fact that the former Chief Executive took up his new positions before the EDA had authorised him to do so, which is a breach of the EDA’s Staff Regulations.

The Ombudsman found that the conditions imposed on the former Chief Executive by the EDA in its authorising decision were insufficient when measured against the risks, and could not be monitored and enforced. There were also shortcomings in how the EDA assessed the risk of conflicts of interest.

The EDA should have instead applied stronger conditions and forbidden the former Chief Executive from taking up the position which gave rise to the greatest risk of conflict with the EDA’s legitimate interest. Not doing so amounted to maladministration by the EDA.

Based on these findings, the Ombudsman issued two recommendations:

(i) In future, the EDA should forbid its senior staff from taking up positions after their term of office where a clear conflict of interest arises with the legitimate interests of the EDA;

(ii) The EDA should set out the criteria for forbidding such moves, in order to give clarity to senior staff. Applicants for senior EDA posts should be informed of the criteria when they apply.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Otrdiena | 04 maijs 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Eiropas ombudes Lēmums kopīgas izmeklēšanas lietā 853/2020/KR par Eiropas Komisijas lēmumu noslēgt līgumu ar uzņēmumu BlackRock Investment Management, lai tas veiktu pētījumu par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) mērķu integrēšanu ES banku nozares noteikumos

Pirmdiena | 23 novembris 2020

Lieta attiecas uz Eiropas Komisijas lēmumu noslēgt līgumu ar uzņēmumu BlackRock Investment Management, lai tas veiktu pētījumu par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) mērķu integrēšanu ES banku nozares noteikumos. Pēc Eiropas Parlamenta deputātu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju koalīcijas sūdzību saņemšanas ombude uzsāka izmeklēšanu. Izmeklēšanā tika izvērtēts, kā Komisija novērtēja uzņēmuma piedāvājumu saistībā ar piedalīšanos konkursā par pētījuma veikšanu.

Ombude konstatēja, ka uzņēmuma piedāvājums rada pamatu bažām. Pirmkārt, ja pretendentam ir tieša vai netieša finansiāla interese par tirgus attīstību, jo tas veic vai pārvalda ieguldījumus šajā tirgū, pastāv acīmredzams risks, ka šīs intereses var ietekmēt tā darba rezultātu sev par labu. Tas attiecas uz aplūkoto uzņēmumu. Otrkārt, tā kā Komisija savā vērtējumā izmantoja svērto cenu, uzņēmuma piedāvātā zemā cena optimizēja tā iespējas nodrošināt līgumu. Līguma iegūšana var dot uzņēmumam iespēju gūt ieskatu un apliecināt ietekmi ieguldījumu jomā, kas attīstās un kam ir būtiska un pieaugoša nozīme attiecībā uz uzņēmuma klientiem un līdz ar to arī pašu uzņēmumu.

Ombude piekrīt, ka pastāv pamatotas bažas par interešu konfliktu risku, kas varētu negatīvi ietekmēt līguma izpildi, jo uzņēmumam acīmredzami ir interese izstrādāt turpmāko ES regulējumu, kas ietekmēs pašu uzņēmumu un klientus. Viņa secināja, ka Komisijai jābūt stingrākai, un piedāvāja plašāku perspektīvu, jo tā saskaņā ar noteikumiem pārbaudīja, vai uzņēmums nav iesaistīts interešu konfliktā, kas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma spēju izpildīt līgumu. Tomēr, ja tas netiek darīts, netiek pieļauta administratīva kļūme, ņemot vērā ES noteikumu ierobežojumus attiecībā uz līgumu piešķiršanu šādās situācijās Komisijas darbiniekiem, kuri piešķir līgumus.

Ombude ierosina Komisijai atjaunināt savas pamatnostādnes par publiskā iepirkuma procedūrām ar politiku saistītu pakalpojumu līgumiem, sniedzot darbiniekiem skaidrību par to, kad izslēgt pretendentus interešu konfliktu dēļ, kas var negatīvi ietekmēt līguma izpildi. Ombude arī iesaka Komisijai pārdomāt, vai ir vajadzīgs arī īpašs piemērojamo noteikumu atjauninājums, lai padarītu tos atbilstošākus pašreizējiem ES politikas mērķiem. ES plāno bezprecedenta tēriņu un ieguldījumu periodu, kas noteikti ietvers būtiskas saiknes ar privāto sektoru.

Šis lēmums tiks nosūtīts arī ES likumdevējiem. Likumdevējiem ir jāvienojas par “zaļās pārkārtošanās” juridisko pamatu, tostarp par piemērotu veidu, kādā tiek ietekmēta tās attīstība un ieviešana.