Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Rādīt 1 - 20 no 144 rezultātiem

Closing note on the Strategic Initiative on how the European Commission makes available information about meetings between commissioners and organisations or self-employed individuals (SI/8/2021/AMF)

Piektdiena | 11 marts 2022

The Ombudsman launched an initiative looking into how the European Commission implements its commitment to make available information about meetings between commissioners and organisations or self-employed individuals.

The Ombudsman wrote to the Commission President, urging her to remind commissioners of their obligations to publish information on meetings with organisations or self-employed individuals within two weeks of the date of the meeting.

The Commission replied to the Ombudsman informing her of its efforts to remind commissioners of the above obligations, including a recent note to the heads of the personal offices of commissioners (cabinets) circulated in January 2022.

The Ombudsman welcomes the Commission’s efforts and, since the dedicated transparency websites of the commissioners have been updated, she closes the initiative.

Lēmums lietā OI/3/2021/KR par to, kā Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) izskatīja tās bijušā izpilddirektora pieteikumu, lai stātos augstos amatos uzņēmumā “Airbus”

Otrdiena | 01 februāris 2022

Lieta attiecās uz Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) lēmumu ar nosacījumiem apstiprināt sava bijušā izpilddirektora pieteikumus stāties divos amatos, proti, Airbus Spain lobēšanas vadītāja un Airbus Defence un Space stratēģiskā konsultanta amatos.

Ombude konstatēja divus administratīvas kļūmes gadījumus un sniedza divus ieteikumus un vienu priekšlikumu, lai turpmāk izvairītos no līdzīgām problēmām.

Pirmkārt, ombude ieteica, ka nākotnē EAA būtu jāaizliedz tās augstākā līmeņa darbiniekiem stāties amatos pēc pilnvaru termiņa, ja rodas nepārprotams interešu konflikts attiecībā uz EAA leģitīmajām interesēm.

Otrkārt, ombude ieteica, ka EAA būtu jānosaka kritēriji šādas amatu maiņas aizliegšanai, lai nodrošinātu skaidrus nosacījumus augstākā līmeņa darbiniekiem. Pretendenti uz augstajiem EAA amatiem būtu jāinformē par šiem kritērijiem.

Turklāt ombude ieteica, ka EAA būtu jānodrošina, ka tiktu izstrādāta konkrēta veidlapa tiem, kuri piesakās atļaujas saņemšanai plānotai amatu pieņemšanai, tā, lai (agrākie) darbinieki sniegtu attiecīgu informāciju un EAA jau no paša sākuma varētu veikt pamatotu novērtējumu.

EAA piekrita pēc būtības īstenot ieteikumus par potenciālu aizliegumu darbiniekiem ieņemt noteiktus amatus un sniegt saviem darbiniekiem vadlīnijas, kā aģentūra piemērotu šādu aizliegumu. Aģentūra norādīja, ka ir sākusi pieņemt pasākumus ieteikumu īstenošanai. Tai pat laikā EAA izvirzīja dažus jautājumus par ombudes secinājumiem, uz kuriem ombude ir atbildējusi šajā lēmumā.

Ombude aicina EAA informēt viņu par turpmākajiem pasākumiem, ko aģentūra veiks saistībā ar ombudes ieteikumiem, jo īpaši attiecībā uz EAA aizlieguma kritērijiem par amatiem, kas rada acīmredzamus interešu konfliktus.

 

Ieteikums par to, kā Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) izskatīja tās bijušā izpilddirektora pieteikumu, lai stātos augstā amatā uzņēmumā “Airbus” (OI/3/2021/KR)

Otrdiena | 01 februāris 2022

Ombude pēc savas iniciatīvas veica izmeklēšanu par Eiropas Aizsardzības aģentūras (EDA) lēmumu atļaut tās bijušajam izpilddirektoram stāties divos augstos amatos uzņēmumā “Airbus”, kas ir aviācijas un kosmosa jomas uzņēmums.

Ombudes izmeklēšanas laikā tika pētīts arī tas, kā EDA risināja situāciju, ka bijušais izpilddirektors stājās šajos amatos, pirms EDA bija to atļāvusi, tādējādi pārkāpjot EDA civildienesta noteikumus.

Ombude atklāja, ka nosacījumi, kurus EDA savā lēmumā par atļaujas piešķiršanu izvirzīja bijušajam izpilddirektoram, nebija pietiekami, ņemot vērā riskus, turklāt minētos nosacījumus nebija iespējams uzraudzīt un tie netika īstenoti. Turklāt EDA pieļāva nepilnības attiecībā uz interešu konflikta riska novērtēšanu.

EDA vajadzēja izvirzīt stingrākus nosacījumus un aizliegt bijušajam izpilddirektoram stāties amatā, kas radīja vislielāko interešu konflikta risku attiecībā uz EDA leģitīmajām interesēm. Šāda rīcība ir uzskatāma par EDA administratīvu kļūmi.

Ņemot vērā šos konstatējumus, Ombude izdeva divus ieteikumus:

i) nākotnē EDA vajadzētu aizliegt tās augstākā līmeņa darbiniekiem stāties amatos pēc pilnvaru termiņa, ja rodas nepārprotams interešu konflikts attiecībā uz EDA leģitīmajām interesēm;

ii) EDA vajadzētu noteikt kritērijus šādas amatu maiņas aizliegšanai, lai nodrošinātu skaidrus nosacījumus augstākā līmeņa darbiniekiem. Pretendenti uz vadošajiem EAA amatiem būtu jāinformē par šiem kritērijiem, kad viņi piesakās darbā.