Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 132 rezultātiem

Ieteikums par to, kā Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) izskatīja tās bijušā izpilddirektora pieteikumu, lai stātos augstā amatā uzņēmumā “Airbus” (OI/3/2021/KR)

Otrdiena | 13 jūlijs 2021

Ombude pēc savas iniciatīvas veica izmeklēšanu par Eiropas Aizsardzības aģentūras (EDA) lēmumu atļaut tās bijušajam izpilddirektoram stāties divos augstos amatos uzņēmumā “Airbus”, kas ir aviācijas un kosmosa jomas uzņēmums.

Ombudes izmeklēšanas laikā tika pētīts arī tas, kā EDA risināja situāciju, ka bijušais izpilddirektors stājās šajos amatos, pirms EDA bija to atļāvusi, tādējādi pārkāpjot EDA civildienesta noteikumus.

Ombude atklāja, ka nosacījumi, kurus EDA savā lēmumā par atļaujas piešķiršanu izvirzīja bijušajam izpilddirektoram, nebija pietiekami, ņemot vērā riskus, turklāt minētos nosacījumus nebija iespējams uzraudzīt un tie netika īstenoti. Turklāt EDA pieļāva nepilnības attiecībā uz interešu konflikta riska novērtēšanu.

EDA vajadzēja izvirzīt stingrākus nosacījumus un aizliegt bijušajam izpilddirektoram stāties amatā, kas radīja vislielāko interešu konflikta risku attiecībā uz EDA leģitīmajām interesēm. Šāda rīcība ir uzskatāma par EDA administratīvu kļūmi.

Ņemot vērā šos konstatējumus, Ombude izdeva divus ieteikumus:

i) nākotnē EDA vajadzētu aizliegt tās augstākā līmeņa darbiniekiem stāties amatos pēc pilnvaru termiņa, ja rodas nepārprotams interešu konflikts attiecībā uz EDA leģitīmajām interesēm;

ii) EDA vajadzētu noteikt kritērijus šādas amatu maiņas aizliegšanai, lai nodrošinātu skaidrus nosacījumus augstākā līmeņa darbiniekiem. Pretendenti uz vadošajiem EAA amatiem būtu jāinformē par šiem kritērijiem, kad viņi piesakās darbā.

 

Lēmums lietā 1416/2019/VB par to, ka Eiropas Komisija iekļauj Horvātijas gāzes termināļa būvniecības projektu kopēju interešu projektu (KIP) – pārrobežu enerģētikas infrastruktūras projektu – sarakstā un tās sekojošo lēmumu piešķirt projektam ES finansējumu

Trešdiena | 16 decembris 2020

Lieta attiecās uz peldoša sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvniecības projektu Horvātijas salā. Sūdzības iesniedzēji bija noraizējušies par to, ka Eiropas Komisija ir iekļāvusi projektu kopēju interešu projektu (KIP) – pārrobežu enerģētikas infrastruktūras projektu – sarakstā un piešķīrusi tam ES finansējumu saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI). Sūdzības iesniedzēji uzskatīja, ka projekts neatbilst attiecīgajiem kritērijiem, lai to iekļautu KIP sarakstā un lai saņemtu ES finansējumu.

Ombude izskatīja šo jautājumu un neatrada neko, kas liecinātu, ka Komisija būtu pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, iekļaujot projektu KIP sarakstā un piešķirot tam ES finansējumu. Tā kā Komisija tagad ir sniegusi skaidrus paskaidrojumus, pievēršoties sūdzības iesniedzēju izvirzītajiem argumentiem, ombude uzskata, ka turpmāka šīs sūdzības izmeklēšana nav nepieciešama.