Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Teksta meklēšana

Dokumentu veids

Iesaistītā iestāde

Vienošanās veids

Lietas numurs

Valoda

Datumu amplitūda

Atslēgas vārdi

Proaktīvas pārredzamības trūkums ES lēmumu pieņemšanā

Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 305 rezultātiem

Decision in case 1564/2020/TE on the European Insurance and Occupational Pensions Authority’s refusal to grant public access to the votes and debates of its Board of Supervisors on draft regulatory technical standards

Otrdiena | 18 maijs 2021

The case concerned the refusal of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) to grant public access to the voting results and related reasoning concerning its Board of Supervisors’ decision on a draft regulatory technical standard on packaged retail and insurance-based investment products.

The Ombudsman inquired into the matter and came to the preliminary assessment that draft regulatory technical standards, as adopted by EIOPA’s Board of Supervisors, and any documents related to their adoption, constitute important elements of the process for the adoption of the ensuing delegated act by the European Commission. In this context, the Ombudsman was not convinced by the arguments put forward by EIOPA to refuse public access and she took the preliminary view that EIOPA should release the requested information.

EIOPA positively replied to the Ombudsman’s preliminary assessment. EIOPA committed to disclosing the requested information and to ensuring that future minutes of its Board of Supervisors contain appropriate information on Board members’ votes concerning decisions on legislative documents. The Ombudsman welcomed EIOPA’s reply and the steps taken, and closed the inquiry.

Lēmums lietā 763/2020/DL par Eiropas Komisijas nespēju proaktīvi publiskot visus “apstiprinošos lēmumus”, ko tā pieņem, pamatojoties uz pieprasījumiem pārskatīt tās lēmumus par publisku piekļuvi dokumentiem

Otrdiena | 06 aprīlis 2021

Lieta attiecās uz Eiropas Komisijas lēmumu proaktīvi nepublicēt galīgos lēmumus, ko tā pieņem attiecībā uz pieprasījumiem par piekļuvi dokumentiem. Sūdzības iesniedzējs uzskatīja, ka šo “apstiprinošo lēmumu” proaktīva publiskošana ir izšķiroši svarīga, lai sabiedrība izprastu to, kā Komisija īsteno ES noteikumus par piekļuvi dokumentiem.

Izmeklēšanas gaitā Komisija norādīja, ka apsver iespēju proaktīvi publicēt savus apstiprinošos lēmumus. Tā arī apņēmās atklāt papildu informāciju savā jaunajā tiešsaistes portālā “Piekļuve dokumentiem”, lai atvieglotu to, kā lietotāji var meklēt jau publiskotos dokumentus. Ņemot vērā šīs saistības, ombude nolēma lietu slēgt. Tomēr viņa ierosina Komisijai apsvērt divus ierosinājumus, lai laika gaitā uzlabotu portālu “Piekļuve dokumentiem”.

Lēmums OI/4/2020/TE stratēģiskajā izmeklēšanā par ES Padomes lēmumu pieņemšanas pārredzamību Covid-19 krīzes laikā

Trešdiena | 24 marts 2021

Ombude pēc savas iniciatīvas sāka “stratēģisku izmeklēšanu”, lai izpētītu ES Padomes lēmumu pieņemšanas pārredzamību Covid-19 krīzes laikā. Līgumos ir noteikts, ka ES iestādēm, tostarp Padomei, jādarbojas atklāti. Jo īpaši tajos ir noteikts, ka Padomei, izskatot tiesību aktu projektus un balsojot par tiem, ir jātiekas atklātā veidā.

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju un problēmām, ko rada ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumi, Padomei bija jāpielāgo savas darbības un lēmumu pieņemšanas procedūras, lai nodrošinātu institucionālo nepārtrauktību. Šajā nolūkā Padome nolēma uz laiku atkāpties no sava reglamenta. Papildus virtuālu sanāksmju rīkošanai un citām izmaiņām Padome pašlaik lielāko daļu lēmumu pieņem, izmantojot “rakstisku procedūru”.

Ombude izvērtēja, kā Covid-19 krīzes ārkārtas apstākļos Padome nodrošināja, ka tā ievēro savus pienākumus darboties atklāti.

Ombude konstatēja, ka valstu ministri tiekas videokonferencē, lai apspriestu lietas, kas ir vai nav saistītas ar likumdošanu un kuras pēc tam pieņem rakstiskā procedūrā. Covid-19 krīzes sākumā šīs neklātienes sanāksmes netika rīkotas atklāti, un ļoti maz informācijas par tām tika publiskota. Tas bija slikti. Tomēr kopš 2020. gada jūlija Padome ir mainījusi savu praksi. Tā sāka organizēt dažas attālinātas ministru sanāksmes tiešsaistē un publiskoja attiecīgos dokumentus. Ombude atzinīgi vērtē šīs svarīgās izmaiņas. Viņa ierosina Padomei publiskot dokumentus par visām ministru videokonferencēm, kas notika Covid-19 krīzes sākumā no 2020. gada marta līdz jūnijam.

Ombude arī konstatēja, ka izmeklēšanas sākumā nebija publiski pieejama informācija par to, kā Padomes darba sagatavošanas struktūras turpināja diskusijas par lietām, kas ir vai nav saistītas ar likumdošanu, jo netika rīkotas klātienes sanāksmes. Turpinoties Covid-19 krīzei, Padome veica pasākumus, lai padarītu šīs valstu ierēdņu neklātienes sanāksmes pārredzamākas, proti, publicējot darba kārtību pirms šādām sanāksmēm. Ombude atzinīgi vērtē veiktos pasākumus. Tomēr viņa uzskata, ka varētu darīt vairāk, un šajā sakarā izsaka vēl trīs ierosinājumus attiecībā uz uzlabojumiem.

Decision in case 1026/2020/MAS concerning the failure by the European Commission to finalise an updated 'sustainability impact assessment' before concluding the EU-Mercosur trade negotiations

Trešdiena | 17 marts 2021

The case concerned the European Commission’s failure to finalise a ‘sustainability impact assessment’ (SIA) before concluding the negotiations on a trade agreement between the EU and Mercosur, a South American trade bloc.

The complainants contended that, by not finalising the assessment, the Commission disregarded its own guidelines on SIAs and breached EU law. The Commission acknowledged that, in general, it would be preferable for SIAs to be finalised before the conclusion of trade negotiations, but argued that there is no legal requirement to do so.

The Ombudsman took the view that, while it was impossible to foresee the dynamics of the negotiations, the SIA in this case has taken much longer to finalise than anticipated. Specifically, the Commission should have ensured that the SIA was finalised before the conclusion of the EU-Mercosur trade negotiations.

The Ombudsman found that the Commission’s failure to ensure that the SIA was finalised in good time constituted maladministration. Considering that the negotiations have been concluded and that the Commission appears set to finalise the SIA process imminently, she takes the view that it would serve no purpose to make a recommendation. However, she urges the Commission to ensure that, in the future, SIAs are completed prior to the conclusion of trade negotiations.