Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Rādīt 1 - 20 no 653 rezultātiem

Lēmums par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) saziņu ar iedzīvotājiem saistībā ar tās portālu piekļuvei dokumentiem (Apvienotās lietas 1261/2020 un 1361/2020)

Ceturtdiena | 15 decembris 2022

Lieta galvenokārt attiecās uz Frontex lēmumu vairs nesazināties pa e-pastu ar personām, kuras lūdz publisku piekļuvi dokumentiem. Frontex uzliek par pienākumu pieprasītājiem izmantot tās tiešsaistes piekļuves portālu. Tas rada problēmas pieprasītājiem, no kurām varētu viegli izvairīties, kā arī tiešsaistes pārredzamības platformām, kuras ir izveidojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai palīdzētu sasniegt ES mērķi — strādāt pēc iespējas atklātāk.

Ombude nevarēja atrast pamatojumu Frontex lēmumam. Viņa nāca klajā ar ieteikumu, ka Frontex būtu jāļauj pieprasītājiem sazināties ar to pa e-pastu, neizmantojot tās pašreizējo dokumentu piekļuves portālu. Viņa arī lūdza Frontex informēt sevi par labāko praksi, ko Eiropas Komisija šajā sakarā ir apzinājusi attiecībā uz savu jauno publiskās piekļuves portālu, un pēc iespējas drīzāk to ieviest.

Ombude arī ierosināja, ka Frontex būtu jāatvēl resursi, kas vajadzīgi, lai izskatītu lielo skaitu piekļuves pieprasījumu, kurus tā, visticamāk, regulāri saņems turpmāk. Viņa arī ierosināja, ka Frontex būtu jāizstrādā detalizēta rokasgrāmata par to, kā tā apstrādā pieprasījumus par publisku piekļuvi, un jāpublicē šī rokasgrāmata.

Frontex noraidīja ombudes ieteikumu atļaut pieprasītājiem sazināties ar to pa e-pastu. Frontex arī pēc būtības neatbildēja uz ierosinājumu informēt sevi par attiecīgo Eiropas Komisijas labāko praksi un īstenot to.

Ombude izbeidz izmeklēšanu, konstatējot administratīvu kļūmi.

Attiecībā uz citiem ombudes ierosinājumiem Frontex norādīja, ka tā nesen ir piešķīrusi papildu pusslodzes amata vietu, lai izskatītu pieprasījumus par publisku piekļuvi dokumentiem, un paziņoja, ka tā izstrādās rokasgrāmatu, kā to ierosinājusi ombude. Izmeklēšanas sākumā Frontex īstenoja ombudes priekšlikumus pārskatīt paziņojumu par autortiesībām un padarīt dokumentus publiskajos piekļuves kontos pieejamus divus gadus. Tā arī vienojās ieviest īpašu e-pasta adresi apelāciju iesniegšanai.

Decision on how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluates tenders in procurement procedures for the provision of translation services (case 1841/2021/ABZ)

Trešdiena | 09 novembris 2022

The case concerned how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluated tenders in two procurement procedures for the provision of translation services. The complainant argued that the CdT was inconsistent in its evaluation, given that it had assessed its tenders differently in the past. It also argued that the CdT had wrongly assessed the complainant’s tenders against two criteria set out in the calls for tenders.

The Ombudsman found that the CdT correctly followed the methodology it put in place for assessing the tenders in the two procedures. She also took the view that there was no indication of a manifest error in how the CdT assessed the complainant’s tenders.

On that basis, the Ombudsman considered that there was no maladministration by the CdT and she closed the case. Nevertheless, the Ombudsman trusts that the CdT will provide more detailed information to tenderers about its assessment in future procedures, as clearer information at an early stage may reduce the risk of complaints such as the one that led to this inquiry.