Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 637 rezultātiem

Lēmums par Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) atteikumu sabiedrībai piekļūt Eiropas Miera mehānisma Integrētajai metodikas sistēmai (lieta 124/2022/NH)

Otrdiena | 28 jūnijs 2022

Lieta attiecās uz lūgumu nodrošināt publisku piekļuvi Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) rīcībā esošajiem dokumentiem par metodoloģisko sistēmu palīdzības pasākumiem saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu. EĀDD atteicās publiskot dokumentus, apgalvojot, ka dokumentu publiskošana varētu kaitēt sabiedrības interešu aizsardzībai saistībā ar aizsardzību un militārajiem jautājumiem, kā arī ES dalībvalstu starptautiskajām attiecībām.

Ombude konstatēja, ka EĀDD lēmums atteikt publisku piekļuvi ir pamatots un ka tas ir sniedzis sūdzības iesniedzējam pietiekamu paskaidrojumu. Tādēļ ombude slēdza lietu ar secinājumu, ka administratīva kļūda nebija pieļauta.

Lēmums par to, vai ombude varētu noskaidrot, kā Eiropas Savienības Tiesa izskata bažas par Tiesas locekļu rīcības kodeksa ievērošanu (lieta 1072/2021/NH)

Pirmdiena | 27 jūnijs 2022

Lieta attiecās uz Eiropas Savienības Tiesas (EST) ģenerāladvokāta publiskiem komentāriem par ES Digitālo tirgu akta projektu likumdošanas procesa laikā. Sūdzības iesniedzējs, patērētāju tiesību aizsardzības organizācija, uzskatīja, ka EST pienācīgi nerisina šo iespējamo rīcības kodeksa pārkāpumu.

Ombude uzdeva Tiesai vairākus jautājumus. EST apgalvoja, ka ombudei nebija pilnvaru izskatīt sūdzību, jo tas attiecās uz EST tiesas funkciju.

Ombudes viedoklis par viņas pilnvarām atšķīrās no EST viedokļa. Tomēr, tā kā turpmākai izmeklēšanai nebūtu jēgas, ombude lietu slēdza.

Recommendation on issues related to how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) communicates with citizens in relation to its access to documents portal (Joined Cases 1261/2020 and 1361/2020)

Otrdiena | 21 jūnijs 2022

The case concerned primarily Frontex’s decision not to communicate any more by email with applicants who request public access to documents. Frontex obliges citizens to use its online access portal. This causes a number of unnecessary problems for individual applicants as well as for transparency platforms that civil society organisations have set up to help further the EU’s aim of working as openly as possible. 

The Ombudsman could not find justifications for Frontex’s decision. She therefore issues a recommendation that Frontex should allow applicants to communicate with it by email, in full and without resort to its current access to documents portal.

The Ombudsman moreover suggests that Frontex should dedicate the resources that are required for handling the large number of access requests that it is likely to receive on a regular basis going forward.