Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Teksta meklēšana

Dokumentu veids

Iesaistītā iestāde

Vienošanās veids

Lietas numurs

Valoda

Datumu amplitūda

Atslēgas vārdi

Bēgļi un patvēruma politika

Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 56 rezultātiem

Eiropas Ombuda lēmumam lietā 1139/2018/MDC par ekspertu rīcību Eiropas Patvēruma atbalsta biroja rīkotajās intervijās ar patvēruma meklētājiem

Pirmdiena | 30 septembris 2019

Sūdzības iesniedzējs apsūdzēja ekspertus par amata pienākumu pārkāpšanu Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) Grieķijā rīkotajās intervijās ar patvēruma meklētājiem.

Ombude konstatēja, ka EASO nespēja pienācīgi un savlaicīgi novērst smagās kļūdas, ko viņa atklājusi konkrētā lietā pirms attiecīgā patvēruma meklētāja deportēšanas, ir atzīstama par administratīvu kļūmi. Tā kā šajā posmā administratīvo kļūmi diemžēl nav iespējams novērst, ombude nav sniegusi ieteikumu. Tomēr, lai izvairītos no līdzīgām problēmām nākotnē, ombude ieteica EASO censties nekavējoties un sistemātiski informēt valstu iestādes, ja birojs interviju laikā ar patvēruma meklētājiem konstatē šādas būtiskas kļūdas.

Ombude atzinīgi vērtēja EASO paziņojumu, ka birojs strādā pie sūdzību mehānisma ieviešanas, un ieteica to darīt prioritārā kārtā. Visbeidzot, ombude lūdza EASO paskaidrot, kā tas risina šajā lietā apzinātās problēmas attiecībā uz tulku darbu un uzraudzību.