Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 214 rezultātiem

Lēmums par Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem par ES policijas misiju Palestīnas teritorijās (lieta 2051/2021/MIG)

Pirmdiena | 07 marts 2022

Lieta attiecās uz pieprasījumu nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar ES civilo misiju Palestīnas teritorijās. EĀDD identificēja sešus dokumentus, uz kuriem attiecas sūdzības iesniedzēja piekļuves pieprasījums, un atteica piekļuvi. Šādi rīkojoties, tas piemēroja izņēmumus saskaņā ar ES tiesību aktiem par publisku piekļuvi dokumentiem, argumentējot, ka dokumentu atklāšana nelabvēlīgi ietekmētu sabiedrības intereses attiecībā uz sabiedrisko drošību un starptautiskajām attiecībām.

Ombuda izmeklēšanas grupa pārbaudīja attiecīgos dokumentus un saņēma papildu konfidenciālus skaidrojumus no EĀDD. Pamatojoties uz iepriekš minēto un apsverot plašo rīcības brīvību, kādu var izmantot ES iestādes, ja uzskata, ka tiek apdraudēta sabiedrības drošība un starptautiskās attiecības, ombuds konstatēja, ka EĀDD lēmums par piekļuves atteikšanu nav bijis acīmredzami nepareizs. Tā kā konkrētas sabiedrības intereses nevar aizstāt ar citām sabiedrības interesēm, kas tiek uzskatītas par svarīgākām, ombuds lietu slēdza, nekonstatējot administratīvu kļūmi.

Decision on the European Commission’s decision to recover grants paid under EU funded projects carried out by a national police authority (case 1733/2020/LM)

Pirmdiena | 11 oktobris 2021

The complainant, a national police force, received two grants from the European Commission for projects to fight transnational crime, which it carried out successfully. Following audits of the projects, the Commission found that a big part of the costs were ineligible mainly due to the lack of supporting documents. The Commission therefore decided to recover a considerable part of the grants. The complainant turned to the Ombudsman arguing that the decision was disproportionate and that the Commission had not shown flexibility. The complainant considered that the Commission should have allowed it more time to send additional supporting documents and that it should have done another audit.

The Ombudsman found that it was reasonable for the Commission to conclude that the complainant had violated its contractual obligations under the ‘grant agreement’. The Commission had acted in accordance with EU financial rules and given the complainant ample opportunity to provide comments and submit additional supporting documents as proof of the costs it claimed. The Commission had also shown flexibility by agreeing to review supporting documents submitted late. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.