Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Rādīt 1 - 20 no 303 rezultātiem

Lēmums par to, kā Eiropas Komisija izskatīja divas pārkāpuma sūdzības par plānošanas tiesību aktiem attiecībā uz mazumtirdzniecības telpām Vācijā (apvienotās lietas 2238 un 2249/2021/MHZ)

Piektdiena | 16 decembris 2022

Sūdzības iesniedzēji ir divi mazumtirdzniecības uzņēmumi — Ikea un Decathlon, kas apgalvoja, ka Eiropas Komisija nav pienācīgi izskatījusi pārkāpuma procedūru pret Vāciju saistībā ar plānošanas tiesību aktiem un mazumtirdzniecības telpu. Sūdzības iesniedzēji kritizēja lietas izskatīšanas laiku, un sākotnējā sūdzība par pārkāpumu tika iesniegta 2008. gadā. Tie arī apstrīdēja dažādos Komisijas sniegtos paskaidrojumus par kavēšanos.

Izmeklēšanas gaitā ombude sniedza Komisijai sākotnējus konstatējumus, proti, to, ka Komisijai bija vajadzīgs nesamērīgi ilgs laiks (vairāk nekā trīspadsmit gadi), lai izskatītu pārkāpuma procedūras sākotnējos administratīvos posmus. Viņa ierosināja, ka Komisijai bez turpmākas kavēšanās būtu jāpieņem lēmums par procedūras nākamo posmu.

Atbildot uz ombudes konstatējumiem, Komisija sniedza paskaidrojumus, lai pamatotu atvēlēto laiku, un norādīja, ka plāno pieņemt lēmumu 2023. gada sākumā.

Ombude uzskatīja, ka patērētais laiks nav attaisnojams. Viņa slēdza izmeklēšanu, konstatējot administratīvu kļūmi. Viņa uzskata, ka ieteikuma sagatavošana nebūtu lietderīga, jo Komisija apņēmās pieņemt lēmumu tuvāko mēnešu laikā. Komisijai jāziņo ombudei līdz 2023. gada marta beigām.

 

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Trešdiena | 14 decembris 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Lēmums par to, kā Eiropas Komisija rīkoja sabiedrisko apspriešanu par ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības iniciatīvu (lieta 1956/2021/VB)

Pirmdiena | 12 decembris 2022

Sūdzības iesniedzēji, pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa, pauda bažas par to, kā Eiropas Komisija rīkoja sabiedrisko apspriešanu par “Ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības iniciatīvu”, kuras mērķis ir mudināt uzņēmumus labāk pārvaldīt ilgtspējas jautājumus savā darbībā. Sūdzības iesniedzēji jo īpaši apgalvoja, ka faktu kopsavilkuma ziņojumā, kas publicēts neilgi pēc sabiedriskās apspriešanas beigām, Komisija nav pienācīgi izklāstījusi to iedzīvotāju viedokļus, kuri iesniedza atbildes, izmantojot tiešsaistes kampaņu platformas.

Ombude pauda nožēlu par to, ka Komisija nav pieņēmusi iedzīvotājiem draudzīgāku pieeju tam, kā tā ziņojumā ziņoja par apspriešanos, jo īpaši sniedzot vairāk informācijas par atbildēm, kas saņemtas no tiem, kuri piedalījās kampaņās. Komisijas pieeja faktu kopsavilkuma ziņojumā vispār neziņot par kampaņas atbilžu saturu var atturēt organizācijas no kampaņu uzsākšanas nākotnē. Tas kaitētu sabiedrisko apspriešanu spējai apkopot sabiedrības viedokļus un pilsoņu iesaistei lēmumu pieņemšanas procesā.

Tā kā Komisija kopš tā laika ir pieņēmusi no tā izrietošo priekšlikumu direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju, turpmāka izmeklēšana šajā jautājumā nav pamatota. Tomēr ombude ieteica Komisijai veikt uzlabojumus, lai nodrošinātu, ka ziņojumos par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem nākotnē tā sniedz labāku informāciju par atbildēm, kas saņemtas no iedzīvotājiem, izmantojot kampaņu platformas. Viņa arī ierosināja, lai Komisija sniegtu organizācijām skaidru informāciju par to, kā apspriedēs vislabāk var ņemt vērā atbildes, ko tās vāc kampaņās.

Decision on how the Research Executive Agency (REA) complied with a decision by the European Commission concerning the evaluation of a project proposal under the Horizon 2020 programme (case 1521/2021/LM)

Otrdiena | 13 septembris 2022

The complainant participated in a call for proposals under the Horizon 2020 programme, which was organised by the Research Executive Agency (REA). The REA did not select the complainant’s proposal for funding but the European Commission subsequently annulled the REA’s decision and instructed the REA to re-evaluate the proposal. The REA re-evaluated the complainant’s proposal but decided not to allocate funds to it. Dissatisfied with this outcome, the complainant turned to the Ombudsman.

The Ombudsman found that the REA re-evaluated the proposal in line with the applicable rules and that the re-evaluation was fair. She thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.