Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Rādīt 1 - 20 no 440 rezultātiem

Lēmums par to, kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir izskatījusi pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem, kas saistīti ar priekšlikumu ierobežot svinu munīcijā (Lieta 2124/2021/MIG)

Pirmdiena | 14 novembris 2022

Lieta attiecās uz lūgumu nodrošināt publisku piekļuvi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) rīcībā esošajiem dokumentiem par svinu munīcijā. EFSA pieprasījuma izskatīšana prasīja vairāk nekā septiņus mēnešus, vairākkārt pagarinot termiņu, tādējādi liedzot sūdzības iesniedzējam izmantot dokumentus, lai sagatavotu ieguldījumu sabiedriskajā apspriešanā, ko organizē cita ES aģentūra.

Ombude uzsāka izmeklēšanu un konstatēja administratīvas kļūmes saistībā ar to, kā EFSA ir izskatījusi sūdzības iesniedzēja piekļuves pieprasījumu, un jo īpaši par to, ka nav ievēroti termiņi, kas noteikti ES tiesību aktos par publisku piekļuvi dokumentiem. Viņa ieteica EFSA izbeigt praksi pagarināt noteiktos termiņus ilgāk par 30 darba dienām, ierosinot “taisnīgu risinājumu”. Viņa arī ieteica EFSA agrīnā posmā iesniegt pieteikumu iesniedzējiem to dokumentu sarakstu, kuros piekļuves pieprasījums ir formulēts plaši.

EFSA sniedza pozitīvu atbildi uz ombudes ieteikumiem, apņemoties mainīt savus noteikumus un praksi, lai nodrošinātu, ka pieprasījumi par publisku piekļuvi dokumentiem tiek ātri apstrādāti. Ombude slēdza izmeklēšanu, paužot gandarījumu par EFSA pozitīvo atbildi un pasākumiem, ko tā jau ir veikusi un plāno veikt, lai īstenotu viņas ieteikumus.

 

Lēmums par to, kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem attiecībā uz sarunām par Covid-19 vakcīnu iepirkumu (Lieta 2206/2021/MIG)

Pirmdiena | 18 jūlijs 2022

Lieta attiecās uz pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem saistībā ar Eiropas Komisijas sarunām ar farmaceitiskiem uzņēmumiem par Covid-19 vakcīnu iepirkumu. Pēc iepriekšējas ombudes izmeklēšanas Komisija sāka izskatīt vairāk dokumentu, uz kuriem attiecas pieprasījums, un piešķīra sūdzības iesniedzējam piekļuvi daļai no šiem dokumentiem, kurus tā bija pārskatījusi. Komisija apsolīja turpināt savlaicīgi izskatīt pieprasījumu.

Sūdzības iesniedzējs uzskatīja, ka Komisija nav izpildījusi savu solījumu. Ombude sāka izmeklēšanu un lūdza Komisiju paskaidrot, kā tā izskatījusi sūdzības iesniedzēja pieprasījumu, ņemot vērā viņas iepriekšējo izmeklēšanu. Izmeklēšanas gaitā Komisija pieņēma lēmumu par pārējiem dokumentiem, kuriem sūdzības iesniedzējs bija lūdzis piekļuvi. Tā arī atkārtoti novērtēja dokumentus (iepriekšējus pirkuma līgumus), ko tā iepriekš bija daļēji publiskojusi, un piešķīra tiem plašāku piekļuvi, tostarp savā tīmekļa vietnē.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ombude konstatēja, ka šajā posmā turpmāka izmeklēšana nav pamatota, un lietu slēdza, aicinot Komisiju turpināt centienus panākt lielāku pārredzamību sarunās par vakcīnām.