Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 393 rezultātiem

Lēmums par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) atteikumu nodrošināt publisko piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar mRNS vakcīnu pret Covid-19 ražošanu (lieta Nr. 1458/2021/MIG)

Trešdiena | 10 novembris 2021

Lieta attiecās uz lūgumu nodrošināt publisku piekļuvi mRNS vakcīnas pret COVID-19 tirdzniecības atļaujas pieteikuma daļām, kurās ietverti detalizēti paskaidrojumi par vakcīnas ražošanu. EMA atteicās piešķirt piekļuvi dokumentiem, jo uzskatīja, ka to izpaušana kaitētu ražotāja komerciālajām interesēm un ka iepazīšanās ar dokumentiem nav saistīta ar sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm.

Ombude piekrīt, ka informācija pieprasītajos dokumentos ir komerciāla informācija saskaņā ar ES tiesību aktiem, jo tās zināšana palīdzētu konkurējošiem ražotājiem. Attiecībā uz to, vai dokumentu atklāšana nav saistīta ar sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm, lai gan ir iemesli, kāpēc informācija, kas attiecas uz zāļu drošumu un efektivitāti (piemēram, klīnisko pētījumu rezultāti), vienmēr būtu jāatklāj, tas parasti neattiecas uz detalizētu informāciju par to, kā zāles tiek ražotas.

Izvērtējot sabiedrības interesi par ražošanas informācijas izpaušanu šajā lietā, ombude norāda, ka EMA izpauž ražošanas informācijas kopsavilkumus.

Ombude atzīst sūdzības iesniedzēja viedokli par plašākām iesaistītajām sabiedrības interesēm, tomēr viņa uzskata, ka tie galvenokārt ir politiski jautājumi, kas ir jārisina politiski atbildīgajām personām.

Tādējādi ombude konstatēja, ka EMA nostāja atbilst ES judikatūrai, un slēdza izmeklēšanu, nekonstatējot administratīvu kļūmi.

Ieteikums par to, kā Eiropas Komisija rīkojās saistībā ar pieprasījumu par publisku piekļuvi dokumentiem attiecībā uz to ķirurģisko masku kvalitāti, kas tika izplatītas Covid-19 pandēmijas laikā (lieta 790/2021/MIG)

Piektdiena | 05 novembris 2021

Sūdzības iesniedzējs vēlējās saņemt publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar 1,5 miljoniem ķirurģisko masku, kuras Komisija bija iepirkusi Covid-19 pandēmijas sākumā un kuras neatbilda nepieciešamajiem kvalitātes standartiem. Komisija apzināja kopumā 134 dokumentus, un, lai gan pagāja 10 mēneši līdz galīgās atbildes sniegšanai sūdzības iesniedzējam, Komisija nodrošināja publisku piekļuvi šiem dokumentiem. Sūdzības iesniedzējs nebija apmierināts ar Komisijas atteikumu nodrošināt piekļuvi 12 dokumentiem (to daļām), proti, Komisijas vajadzību aizsargāt attiecīgā ražotāja komerciālās intereses.

Ombude konstatēja, ka attiecīgo informāciju nevar uzskatīti par komerciāli sensitīvu tādā nozīmē, kāda ir paredzēta ES noteikumos par publisko piekļuvi dokumentiem. Viņa arī norādīja, ka, pat ja Komisija izdarītu saprātīgu izņēmumu, aizstāvot komerciālās intereses, attiecīgā informācija attiecas uz produktiem, kurus ES iepirka, izmantojot nodokļu maksātāju naudu, lai aizsargātu sabiedrības veselību vissmagākās globālās veselības krīzes laikā, kas pieredzēta pēdējā gadsimta laikā. Ņemot vērā to, ka ar iepirktajām maskām ir bijušas problēmas, Ombude uzskata, ka sabiedrībai ir pamatota interese uzzināt, kādas darbības tika veiktas, lai nodrošinātu to, ka apritē un lietošanā nenonāk nepiemērotas maskas.

Tādēļ Ombude uzskatīja, ka Komisijas atteikums nodrošināt publisku piekļuvi šajā gadījumā bija administratīva kļūme. Viņa iesaka Komisijai pārskatīt savu nostāju un būtiski palielināt piekļuves līmeni attiecīgajiem dokumentiem vai pat padarīt tos pilnībā pieejamus.