Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Teksta meklēšana

Dokumentu veids

Iesaistītā iestāde

Vienošanās veids

Lietas numurs

Valoda

Datumu amplitūda

Atslēgas vārdi

Pamattiesības

Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 369 rezultātiem

Lēmums lietā Nr. 987/2020/EWM par to, kā Eiropas Ārējās darbības dienests apstrādāja pieprasījumu saņemt publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar drošu ziņojumapmaiņas sistēmu un iespējamo Datu aizsardzības ietekmes novērtējumu

Otrdiena | 15 septembris 2020

Sūdzība attiecās uz Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem par drošu ziņojumapmaiņas sistēmu, ko izmanto, lai apmainītos ar sensitīvu un klasificētu informāciju EĀDD. EĀDD norādīja, ka dokumentu izpaušana apdraudētu sabiedrisko drošību.

Ombude izvērtēja dokumentu saturu un piekrita, ka uz minētā pamata EĀDD ir pamatoti liegusi publisko piekļuvi. Ombude līdz ar to konstatēja, ka nav pieļauta administratīva kļūme, un lietu slēdza.