Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Teksta meklēšana

Dokumentu veids

Iesaistītā iestāde

Vienošanās veids

Lietas numurs

Valoda

Datumu amplitūda

Atslēgas vārdi

Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 169 rezultātiem

Decision in case 1564/2020/TE on the European Insurance and Occupational Pensions Authority’s refusal to grant public access to the votes and debates of its Board of Supervisors on draft regulatory technical standards

Otrdiena | 18 maijs 2021

The case concerned the refusal of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) to grant public access to the voting results and related reasoning concerning its Board of Supervisors’ decision on a draft regulatory technical standard on packaged retail and insurance-based investment products.

The Ombudsman inquired into the matter and came to the preliminary assessment that draft regulatory technical standards, as adopted by EIOPA’s Board of Supervisors, and any documents related to their adoption, constitute important elements of the process for the adoption of the ensuing delegated act by the European Commission. In this context, the Ombudsman was not convinced by the arguments put forward by EIOPA to refuse public access and she took the preliminary view that EIOPA should release the requested information.

EIOPA positively replied to the Ombudsman’s preliminary assessment. EIOPA committed to disclosing the requested information and to ensuring that future minutes of its Board of Supervisors contain appropriate information on Board members’ votes concerning decisions on legislative documents. The Ombudsman welcomed EIOPA’s reply and the steps taken, and closed the inquiry.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Otrdiena | 04 maijs 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Lēmums lietā 1871/2020/OAM par to, kā Eiropas Centrālā banka (ECB) izskatīja pieprasījumu par publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar Vācijas Konstitucionālās tiesas nolēmumu par ECB publiskā sektora iegādes programmu

Pirmdiena | 22 marts 2021

Lieta attiecās uz ECB lēmumu atteikt publisku piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz tās valsts sektora iegādes programmu (VSIP). Dokumenti tika nodoti Vācijas Federālajai valdībai, lai tā varētu novērtēt VSIP samērīgumu pēc Vācijas Konstitucionālās tiesas nolēmuma.

Atsakot piekļuvi, ECB atsaucās uz Līguma noteikumu, saskaņā ar kuru ECB Padomes procedūras netiek publiskotas. Tā arī atsaucās uz nepieciešamību aizsargāt sabiedrības intereses attiecībā uz tās lēmējinstitūciju darba konfidencialitāti, nepieciešamību aizsargāt Savienības monetāro politiku un iekšējai lietošanai paredzēto dokumentu konfidencialitāti.

Ombude uzskatīja, ka ECB atteikums piešķirt publisku piekļuvi bija pamatots. Izdarot šādu secinājumu, ombude norādīja, ka uz vienu dokumentu attiecas Līguma noteikumi, kas nosaka, ka ECB Padomes darbs nav jāpublisko. ECB bija pienācīgi izskaidrojusi, kāpēc citu dokumentu publiskošana kaitētu sabiedrības interesēm monetārās politikas jomā. Ņemot vērā ievērojamās sabiedrības intereses šajā jautājumā, ombude ņēma vērā ECB centienus sniegt sūdzības iesniedzējam un sabiedrībai pēc iespējas vairāk informācijas par to un slēdza lietu.

 

Lēmums lietā 1990/2020/MIG par Eiropas Centrālās bankas (ECB) atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar apgalvojumu par kādas bankas izdarītu ES tiesību pārkāpumu

Piektdiena | 19 februāris 2021

Lieta attiecās uz publisku piekļuvi failiem, kas atrodas Eiropas Centrālajā Bankā (ECB), attiecībā uz vienu no bankām, uz kurām attiecas tās uzraudzības loma. ECB atteicās piešķirt piekļuvi, pamatojoties uz attiecīgo dokumentu konfidenciālo raksturu. Sūdzības iesniedzējs bija iesniedzis ziņojumu ECB, apsūdzot attiecīgo banku ES tiesību aktu pārkāpumos. Pamatojoties uz savu funkciju ziņošanā par pārkāpumu un bankas rīcības negatīvo ietekmi uz prasījumu, sūdzības iesniedzējs uzskatīja, ka viņam ir jāsaņem piekļuve dokumentiem.

Ombude konstatēja, ka ECB ir pamatoti uzskatījusi, ka attiecīgie dokumenti ir konfidenciāli un ar likumu aizsargāti. Fakts, ka sūdzības iesniedzējs ir ziņojis par iespējamo pārkāpumu un tas var būt to ietekmējis, nenozīmē, ka viņam ir īpašas tiesības piekļūt attiecīgajiem dokumentiem.

Ombude secināja, ka ECB ir pamatoti atteikusies ļaut sūdzības iesniedzējam piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem, un slēdza izmeklēšanu, nekonstatējot administratīvu kļūmi.

 

Lēmums lietā 1700/2020/OAM par to, kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu publiskai piekļuvei juridiskam atzinumam par Vācijas konstitucionālās tiesas nolēmumu par Eiropas Centrālo banku un Eiropas Savienības Tiesu

Trešdiena | 27 janvāris 2021

Lieta attiecās uz Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt publisku piekļuvi tās juridiskā dienesta piezīmei par Vācijas konstitucionālās tiesas nolēmumu par Eiropas Centrālās bankas programmu un ar to saistītu ES Tiesas spriedumu. Atsakot piekļuvi dokumentam, Komisija balstījās uz nepieciešamību aizsargāt Savienības finanšu, monetāro un ekonomisko politiku, kā arī uz nepieciešamību aizsargāt juridiskās konsultācijas un tās lēmumu pieņemšanas procesu.

Ombude iepazinās ar dokumentu un konstatēja, ka Komisijas vērtējumā nav acīmredzamu kļūdu. Tādēļ ombude lietu izbeidza ar secinājumu, ka administratīva kļūme nav pieļauta.

Vācijas konstitucionālās tiesas spriedums ir bezprecedenta sakarā ar iespējamām sekām ES tiesiskajai kārtībai. Ombude atzīst, ka sabiedrība ir ieinteresēta pārliecināties, ka Komisija, pildot savus Līgumu sargātājas pienākumus, pienācīgi novērtē un vajadzības gadījumā rīkojas, lai šādas sekas novērstu. Viņa ir pārliecināta, ka Komisija turpinās iespēju robežās informēt sabiedrību par visiem turpmākajiem pasākumiem, ko tā nolems veikt, reaģējot uz spriedumu.