Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 126 rezultātiem

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Trešdiena | 27 jūlijs 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Lēmums par Eiropas Komisijas lomu ilgtspējas novērtēšanā saistībā ar Enerģētikas kopienas “reģionālās nozīmes projektu” sarakstā iekļautajiem gāzes projektiem (327/2021/KR)

Piektdiena | 15 jūlijs 2022

Sūdzības iesniedzējs, pilsoniskās sabiedrības organizācija, pauda bažas par gāzes projektu ilgtspējas novērtējumu Enerģētikas kopienā – starptautiskā organizācijā sadarbībai enerģētikas jomā starp ES un Rietumbalkānu valstīm un Melnās jūras reģiona valstīm. Šādiem projektiem var piemērot racionalizētas atļauju piešķiršanas procedūras, un tiem ir jāatbilst kritērijiem, kas noteikti ES regulā par Eiropas enerģētikas tīkliem (TEN-E), ko piemēro arī Enerģētikas kopiena.

Enerģētikas kopiena nav ES struktūra, un tādēļ uz to neattiecas ombudes pilnvaras. Tomēr, tā kā Eiropas Komisija pārstāv ES Enerģētikas kopienā, ombude lūdza Komisiju paskaidrot, kā tā nodrošina gāzes projektu ilgtspējas pienācīgu novērtēšanu un tās lomu šajā procesā.

Saistībā ar šo izmeklēšanu Komisija arī sniedza jaunāko informāciju par saviem centieniem uzlabot to, kā tiek novērtēta ES gāzes “kopīgu interešu projektu” (KIP) ilgtspēja, par ko ombude iepriekš veikusi izmeklēšanu.

Tādēļ ombude uzskatīja Komisijas paskaidrojumus par apmierinošiem un slēdza lietu, nekonstatējot administratīvu kļūmi.