Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 179 rezultātiem

Lēmums par Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) atteikumu piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem par ES finansētiem drošības projektiem Mali (lieta 1366/2021/MIG)

Trešdiena | 01 decembris 2021

Lieta attiecās uz pieprasījumu par publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar apmācību, kas tika nodrošināta valsts drošības spēkiem Mali ES misijas pamatnostādnēs. Sūdzības iesniedzējs vēlējās piekļūt šiem dokumentiem, lai pārbaudītu, vai drošības spēki, kas saņēma ES atbalstu, nav iesaistīti cilvēktiesību pārkāpumos.

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) identificēja trīs dokumentus, kas attiecās uz sūdzības iesniedzēja pieprasījuma jomu. Tas piešķīra piekļuvi viena dokumenta daļām un atteicās nodrošināt pilnīgu piekļuvi diviem pārējiem dokumentiem. Šādi rīkojoties, tas piemēroja izņēmumus saskaņā ar ES noteikumiem par publisku piekļuvi dokumentiem, argumentējot, ka dokumentu atklāšana nelabvēlīgi ietekmētu sabiedrības drošību un starptautiskās attiecības, kā arī personas datu drošību.

Ombuda izmeklēšanas grupa pārbaudīja dokumentus un saņēma papildu konfidenciālus skaidrojumus no EĀDD. Pamatojoties uz iepriekš minēto un apsverot plašo rīcības brīvību, kādu var izmantot ES iestādes, ja uzskata, ka tiek apdraudēta sabiedrības drošība un starptautiskās attiecības, ombuds konstatēja, ka EĀDD lēmums par piekļuves atteikšanu nav bijis acīmredzami nepareizs. Turklāt, ņemot vērā, ka attiecīgās sabiedrības intereses nevar aizstāt ar citām sabiedrības interesēm, kas tiek uzskatītas par svarīgākām, ombuds konstatēta, ka, kaut arī sūdzības iesniedzējs izvirzīja svarīgu problēmu, viņa argumenti nebija pietiekami, lai attaisnotu izpaušanu. Tāpēc ombuds slēdza lietu, nekonstatējot administratīvu kļūmi.

Ieteikums par to, kā Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) izskatīja tās bijušā izpilddirektora pieteikumu, lai stātos augstā amatā uzņēmumā “Airbus” (OI/3/2021/KR)

Trešdiena | 27 oktobris 2021

Ombude pēc savas iniciatīvas veica izmeklēšanu par Eiropas Aizsardzības aģentūras (EDA) lēmumu atļaut tās bijušajam izpilddirektoram stāties divos augstos amatos uzņēmumā “Airbus”, kas ir aviācijas un kosmosa jomas uzņēmums.

Ombudes izmeklēšanas laikā tika pētīts arī tas, kā EDA risināja situāciju, ka bijušais izpilddirektors stājās šajos amatos, pirms EDA bija to atļāvusi, tādējādi pārkāpjot EDA civildienesta noteikumus.

Ombude atklāja, ka nosacījumi, kurus EDA savā lēmumā par atļaujas piešķiršanu izvirzīja bijušajam izpilddirektoram, nebija pietiekami, ņemot vērā riskus, turklāt minētos nosacījumus nebija iespējams uzraudzīt un tie netika īstenoti. Turklāt EDA pieļāva nepilnības attiecībā uz interešu konflikta riska novērtēšanu.

EDA vajadzēja izvirzīt stingrākus nosacījumus un aizliegt bijušajam izpilddirektoram stāties amatā, kas radīja vislielāko interešu konflikta risku attiecībā uz EDA leģitīmajām interesēm. Šāda rīcība ir uzskatāma par EDA administratīvu kļūmi.

Ņemot vērā šos konstatējumus, Ombude izdeva divus ieteikumus:

i) nākotnē EDA vajadzētu aizliegt tās augstākā līmeņa darbiniekiem stāties amatos pēc pilnvaru termiņa, ja rodas nepārprotams interešu konflikts attiecībā uz EDA leģitīmajām interesēm;

ii) EDA vajadzētu noteikt kritērijus šādas amatu maiņas aizliegšanai, lai nodrošinātu skaidrus nosacījumus augstākā līmeņa darbiniekiem. Pretendenti uz vadošajiem EAA amatiem būtu jāinformē par šiem kritērijiem, kad viņi piesakās darbā.