Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Rādīt 1 - 20 no 95 rezultātiem

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Pirmdiena | 30 janvāris 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Lēmums par Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) komiteju sanāksmēm (lieta 1264/2021/ABZ)

Otrdiena | 22 februāris 2022

Eiropas Komisijas atteikums piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) komiteju sanāksmēm. CETA komitejās tiekas ES un Kanādas pārstāvji, lai vienotos par savstarpējā brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošanu. Atsakot piekļuvi daļai no pieprasītajiem dokumentiem, Komisija izmantoja izņēmuma tiesības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par publisku piekļuvi dokumentiem, argumentējot, ka pilnīga dokumentu izpaušana kaitētu sabiedrības interesēm attiecībā uz starptautiskajām attiecībām un personas datu aizsardzību.

Ombudes izmeklēšanas grupa pārbaudīja nerediģētās pieprasīto dokumentu versijas un tikās ar Komisijas pārstāvjiem, lai saņemtu papildu paskaidrojumus. Ņemot vērā ES iestāžu plašo rīcības brīvību, izvērtējot, vai informācijas izpaušana varētu kaitēt starptautiskajām attiecībām, ombude uzskata, ka Komisijas lēmums atteikt piekļuvi nebija nepareizs. Tā kā nepastāvēja nekādas citas sabiedrības intereses, kas būtu jāņem vērā attiecībā uz informācijas izpaušanu, ombude konstatēja, ka Komisijas lēmums ir bijis pamatots. Tāpēc ombude slēdza lietu, nekonstatējot administratīvu kļūmi.

Tomēr ombude uzskata, ka sūdzības iesniedzējs ir pamatoti akcentējis šo problēmu un uzskata, ka publiskas debates par starptautiskajiem nolīgumiem ir ļoti svarīgas. Šādas debates nevar notikt bez spēcīgas apņemšanās visām iesaistītajām pusēm nodrošināt pārredzamību.

Lēmums lietā 1107/2020/NH par iespējamu konfidenciālas informācijas noplūdi no Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) par pesticīdos izmantotu aktīvo vielu

Piektdiena | 12 februāris 2021

Lieta attiecās uz franču laikrakstā publicētu rakstu, kurā žurnālists apgalvo, ka ir piekļuvis konfidenciālai vēstulei, ko sūdzības iesniedzēji sūtījuši Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) pesticīdos izmantotās aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanas procesa ietvaros. Sūdzības iesniedzēji uzskatīja, ka EFSA ir nopludinājusi šo vēstuli presei un nav ieviesusi nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai tās darbinieki neatļauti neizpaustu konfidenciālu informāciju. Turklāt sūdzības iesniedzēji uzskatīja, ka EFSA nav bijusi objektīva savos paziņojumos presei.

Ombude konstatēja, ka sūdzības iesniedzēji ir nosūtījuši attiecīgo vēstuli ne tikai EFSA, bet arī citām iesaistītajām personām. Tā kā EFSA nebija vienīgā struktūra, kuras rīcībā bija vēstule, nav iespējams nešaubīgi apgalvot, ka EFSA nopludināja vēstuli presei. EFSA veica divas iekšējās izmeklēšanas par iespējamo nopludināšanu un secināja, ka nav nekādu pierādījumu tam, ka EFSA darbinieki ir nopludinājuši minēto vēstuli. Ombude neatklāja neko tādu, kas liecinātu, ka EFSA nav ieviesusi attiecīgus aizsardzības pasākumus pret informācijas nopludināšanu. Attiecībā uz EFSA paziņojumiem presei ombude secināja, ka EFSA nav pārkāpusi savus objektivitātes pienākumus.

Ombude slēdza izmeklēšanu, konstatējot, ka EFSA nav pieļāvusi administratīvu kļūmi.