Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 85 rezultātiem

Lēmums lietā 1107/2020/NH par iespējamu konfidenciālas informācijas noplūdi no Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) par pesticīdos izmantotu aktīvo vielu

Piektdiena | 12 februāris 2021

Lieta attiecās uz franču laikrakstā publicētu rakstu, kurā žurnālists apgalvo, ka ir piekļuvis konfidenciālai vēstulei, ko sūdzības iesniedzēji sūtījuši Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) pesticīdos izmantotās aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanas procesa ietvaros. Sūdzības iesniedzēji uzskatīja, ka EFSA ir nopludinājusi šo vēstuli presei un nav ieviesusi nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai tās darbinieki neatļauti neizpaustu konfidenciālu informāciju. Turklāt sūdzības iesniedzēji uzskatīja, ka EFSA nav bijusi objektīva savos paziņojumos presei.

Ombude konstatēja, ka sūdzības iesniedzēji ir nosūtījuši attiecīgo vēstuli ne tikai EFSA, bet arī citām iesaistītajām personām. Tā kā EFSA nebija vienīgā struktūra, kuras rīcībā bija vēstule, nav iespējams nešaubīgi apgalvot, ka EFSA nopludināja vēstuli presei. EFSA veica divas iekšējās izmeklēšanas par iespējamo nopludināšanu un secināja, ka nav nekādu pierādījumu tam, ka EFSA darbinieki ir nopludinājuši minēto vēstuli. Ombude neatklāja neko tādu, kas liecinātu, ka EFSA nav ieviesusi attiecīgus aizsardzības pasākumus pret informācijas nopludināšanu. Attiecībā uz EFSA paziņojumiem presei ombude secināja, ka EFSA nav pārkāpusi savus objektivitātes pienākumus.

Ombude slēdza izmeklēšanu, konstatējot, ka EFSA nav pieļāvusi administratīvu kļūmi.

Decision in case 715/2020/EIS on the Commission’s alleged failure to deal in a timely manner with a state aid complaint concerning the durum wheat sector in Italy

Otrdiena | 18 augusts 2020

The case concerned the timeliness of the Commission’s action in dealing with a state aid complaint concerning the durum wheat sector in Italy. The complainant claimed that, two years after the submission of his complaint, the Commission had not reached a final decision on the case.

The Ombudsman inspected the Commission’s file on the case and obtained further clarifications during a meeting.

The Commission explained how it had proceeded based on its internal rules and procedures. It also explained the reasons for the delays it had incurred. The Ombudsman found that there was no evidence that the Commission had neglected the file in any way or that there had been unfounded postponements in its handling of the matter.

The Ombudsman thus closed the inquiry, finding that there was no maladministration in how the Commission has been handling the complainant’s state aid complaint.