Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 100 rezultātiem

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Pirmdiena | 30 janvāris 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Lēmums par Eiropas Komisijas atteikumu piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) komiteju sanāksmēm (lieta 1264/2021/ABZ)

Otrdiena | 22 februāris 2022

Eiropas Komisijas atteikums piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) komiteju sanāksmēm. CETA komitejās tiekas ES un Kanādas pārstāvji, lai vienotos par savstarpējā brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošanu. Atsakot piekļuvi daļai no pieprasītajiem dokumentiem, Komisija izmantoja izņēmuma tiesības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par publisku piekļuvi dokumentiem, argumentējot, ka pilnīga dokumentu izpaušana kaitētu sabiedrības interesēm attiecībā uz starptautiskajām attiecībām un personas datu aizsardzību.

Ombudes izmeklēšanas grupa pārbaudīja nerediģētās pieprasīto dokumentu versijas un tikās ar Komisijas pārstāvjiem, lai saņemtu papildu paskaidrojumus. Ņemot vērā ES iestāžu plašo rīcības brīvību, izvērtējot, vai informācijas izpaušana varētu kaitēt starptautiskajām attiecībām, ombude uzskata, ka Komisijas lēmums atteikt piekļuvi nebija nepareizs. Tā kā nepastāvēja nekādas citas sabiedrības intereses, kas būtu jāņem vērā attiecībā uz informācijas izpaušanu, ombude konstatēja, ka Komisijas lēmums ir bijis pamatots. Tāpēc ombude slēdza lietu, nekonstatējot administratīvu kļūmi.

Tomēr ombude uzskata, ka sūdzības iesniedzējs ir pamatoti akcentējis šo problēmu un uzskata, ka publiskas debates par starptautiskajiem nolīgumiem ir ļoti svarīgas. Šādas debates nevar notikt bez spēcīgas apņemšanās visām iesaistītajām pusēm nodrošināt pārredzamību.