• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Stratēģija

Stratēģija mandātu

 

Eiropas ombudes stratēģija - “Pretī 2019. gadam”

Ombuda iestādes visa pasaulē ir demokrātijas un tiesiskuma ikona. Tās ir gan kā valdības un valsts pārvaldes varas neatkarīga pārbaude, gan kā instruments, ar kura palīdzību pilsoņi var panākt, ka viņu sūdzības izskata un viņu tiesības attaisno neatkarīgā, pieejamā un objektīvā birojā ārpus tradicionālās tiesu sistēmas.

Pēc 1992. gada Māstrihtas līguma, dibinot biroju Eiropas Savienībā, ar to bija plānots stiprināt ES iestāžu demokrātisko leģitimitāti. Tā bija arī atziņa, ka šīs iestādes arvien vairāk ienāk dalībvalstu pilsoņu ikdienas dzīvē, tāpēc ir vajadzība nodrošināt, lai institucionālo varu neizmanto negodīgā, netaisnīgā vai patvaļīgā veidā.

Eiropas ombuda birojs drīzumā uzsāks savas pastāvēšanas trešo desmitgadi, un pagājušajā gadā es biju pagodināta, ka Eiropas Parlaments ievēlēja mani par ombudi un es varēju turpināt Jacob Söderman kunga un profesora Nikiforos Diamandouros iesākto.

Mani priekšteči palīdzēja nostiprināt jaunās institūcijas apzinīgumu ES pārvaldes skatījumā. Ar savu prasmi un ietekmi, kā arī ļoti kompetenta un entuziastiska personāla atbalstu viņi panāca ievērojamus uzlabojumus valsts pārvaldes darba efektivitātē, pārredzamībā un godīgumā. Tāpat viņi panāca taisnīgu iznākumu tiem tūkstošiem personu, pilsoniskās sabiedrības locekļu un uzņēmumu, kuru tiesības ES iestādes bija pārkāpušas, nepienācīgi veicot savu darbu.

Mans uzdevums un mērķis tagad ir pacelt Eiropas ombudu nākamajā ietekmes, atbilstības un efektivitātes līmenī. Šajās lappusēs izklāstītā stratēģija tieši tam ir paredzēta, aptverot periodu līdz 2019. gadam. Tā ir izstrādāta pēc daudzu mēnešu dialoga ne tikai ar manu personālu, bet arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, uzņēmumiem, ES iestāžu vadītājiem un Eiropas Parlamentu. Stratēģijas mērķis ir izmantot mūsu resursus ļoti stratēģiskā veidā, nosakot tās ES valsts pārvaldes jomas, kurās mēs varam darboties visefektīvāk.

Emily O'Reilly

2014. gada novembris

Uzziniet vairāk...