• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Tiešsaistes publisko reģistru princips

Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Eiropas Ombuds 2017. gadā nolēma sekmēt tiešsaistes publisko reģistru principu, pieņemot turpmāk minētos noteikumus.

“8.1Lai ES pārvaldē nodrošinātu saskaņotību, pareizu finanšu pārvaldību un pakalpojumus publiskajiem lietotājiem, Eiropas Ombuds veic pasākumus, lai veicinātu uzņēmuma publisko dokumentu un datu reģistra un/vai portāla lietošanu ES pārvaldei.

8.2. Gaidot uz iepriekšminēto darbību rezultātiem, Ombuds savā organizācijā ievieš tiešsaistes publisko reģistru principu, publicējot galvenos uzņēmējdarbības dokumentus tiešsaistes lietu sadaļā, tieši un pilnībā publicējot visus dokumentus, kas pieņemti saistībā ar stratēģiju, politiku un augsta līmeņa vadību, kā arī publicējot dokumentu sistematizācijas plānu.

(Eiropas Ombuda 2017. gada 13. marta Lēmuma par Ierakstu pārvaldību Eiropas Ombuda birojā 8. panta 2. punkts)

Īstenojot 8. panta 2. punktu, Eiropas Ombuds sniedz turpmāk norādīto informāciju.

Saistībā ar jebkuriem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Procesu vadības un izmeklēšanas 5. nodaļu