• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Valsts iepirkumi

Uzaicinājumi uz konkursu

Saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, Eiropas Ombudam saistībā ar preču un pakalpojumu iegādes līgumiem ir jāizziņo atklāti konkursi.

Šajā lapā Jūs atradīsiet informāciju par Eiropas Ombuda izziņotiem uzaicinājumiem uz konkursu, mazas vērtības līgumu plānošanu, kā arī ikgadējos līgumu sarakstus un vispārējos nosacījumus, kurus piemēro visiem mazas vērtības līgumiem.

Līgumi, kuru vērtība ir lielāka par EUR 15 000, bet mazāka par EUR 60 000

Līgumi, kuru vērtība ir lielāka par EUR 15 000, bet mazāka par EUR 60 000 Finanšu regulā tiek uzskatīti par mazas vērtības līgumiem. Šiem līgumiem saskaņā ar ierobežoto konkursa procedūru uzaicinājumus uz konkursu var nosūtīt konkrētam skaitam kandidātu, kuri ir izrādījuši interesi pēc tam, kad ar viņiem ir sazinājies Ombuda birojs. Ombuda birojs var arī uz konkursu uzaicināt citus piegādātājus, kuri ir izrādījuši interesi par attiecīgo konkursu un kuri tiek uzskatīti par atbilstīgiem kandidātiem. Lai šādi piegādātāji varētu izteikt ieinteresētību, informācija par konkursiem, kuru līgumu vērtība ir maza, sistemātiski un laikus tiks publicēta Ombuda tīmekļa vietnē.

Informācija, kas ietverta turpmāk norādītajā tabulā, attiecas uz Eiropas Ombuda publicētiem mazas vērtības līgumiem, kuriem piemēro Finanšu regulas piemērošanas noteikumu (Regula (ES) Nr. 966/2012) 124. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Ikgadējais līgumu saraksts

Šajā sadaļā iekļautajā sarakstā pa gadiem ir uzskaitīti līgumslēdzēji, ar kuriem noslēgto līgumu vērtība ir lielāka par EUR 15 000, bet mazāka par EUR 60 000. Sarakstā ir norādīts katra piešķirtā līguma priekšmets un vērtība. Sadaļa ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Savienības vispārējam budžetam piemērojamās Finanšu regulas īstenošanas noteikumu 124. panta 4. punktu.

Vispārējie nosacījumi, kurus piemēro visiem mazas vērtības līgumiem

Visiem Eiropas Ombuda noslēgtajiem mazas vērtības līgumiem piemēro šādus vispārējos nosacījumus: