• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Ombuds — ētika un rīcība

Ombuds — ētika un rīcība

Emily O'Reilly 2015. gada 5. februārī pieņēma Eiropas Ombuda Rīcības kodeksu. Šāds solis apliecina viņas apņēmību nodrošināt pārredzamību un ētisku rīcību. Tas norāda arī uz viņas ciešo pārliecību, ka Eiropas iestādes var atgūt iedzīvotāju uzticību tikai tad, ja tās strādā iedzīvotājiem draudzīgā, atbildīgā un pārredzamā veidā, ievērojot augstākos ētikas standartus.

Eiropas Ombuda stratēģijā, kas ir izklāstīta dokumentā „Pretī 2019. gadam“, mēs apņemamies vārdus pārvērst darbos un visās mūsu darbības jomās pilnībā ievērot cita starpā profesionālās godprātības un pārskatatbildības principu. Lai šo apņemšanos izpildītu, Eiropas Ombuda tīmekļa vietnē rubrikā „Ētika un rīcība“ tiek sniegta attiecīgā informācija.

Papildus Rīcības kodeksam un Eiropas Ombuda interešu deklarācijai, šajā rubrikā ir iekļauta arī informācija par komandējumu un reprezentācijas izdevumiem. Šī informācija apvienojumā ar Eiropas Ombuda vietnes citās tīmekļa lapās publicētajām ziņām sniedz precīzu pārskatu par Eiropas Ombuda rīcību un līdzekļu izmantošanu.

Uzziniet vairāk...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007