• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Ievēlēšana

Eiropas Parlaments atbild par Eiropas ombuda ievēlēšanu. Eiropas Parlamenta Reglamentā sniegta sīkāka informācija par ievēlēšanas procedūru.

Sīkāka informācija par Eiropas ombuda ievēlēšanu ir atrodama Parlamenta tīmekļa vietnē: