• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
 Sabiedriskā apspriešana par Eiropas ombudes stratēģiju "Pretī 2019. gadam"60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Pieejamās valodas  : 

Eiropas ombuds izmeklē sūdzības par pieļautām kļūdām pārvaldē Eiropas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās. Jebkurš ES pilsonis, iedzīvotājs, kā arī dalībvalsts uzņēmums vai apvienība var iesniegt sūdzību Eiropas ombudam. Ombuds nodrošina ātru, elastīgu un bezmaksas risinājumu problēmām, kas var rasties ar ES pārvaldes iestādēm. Papildinformācija: www.ombudsman.europa.eu

Preses kontaktiem: Gundi Gadesmann, No plašsaziņas līdzekļu un ārējo attiecību nodaļas vadītājs, tālr.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman