• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Publikācijas

Pieejamās valodas  :  es.de.en.fr.it
Network in Focus 2018
ceturtdiena, 2018, 17 maijs
Emily O'Reilly
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  de.el.en.fr.it.nl.pl.pt.ro
Pieejamās valodas  :  es.de.en.fr.it
Network in Focus 2017
ceturtdiena, 2017, 9 novembris
Emily O'Reilly
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  de.en.fr
Practical recommendations for public officials’ interaction with interest representatives
pirmdiena, 2017, 22 maijs
Emily O'Reilly
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
2016. gada ziņojums
piektdiena, 2017, 19 maijs
Emily O'Reilly
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  en
Annual Management Plan 2017
ceturtdiena, 2017, 9 februāris
Emily O'Reilly
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  es.de.en.fr.it
Network in Focus 2016
otrdiena, 2016, 8 novembris
Emily O'Reilly
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Problēmas saistībā ar ES? Kas jums var palīdzēt?
otrdiena, 2016, 8 marts
Emily O'Reilly
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv.mk.tr.me.sr.is.sq
Eiropas labas administratīvās prakses kodekss
ceturtdiena, 2016, 25 februāris
Emily O'Reilly
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  es.de.en.fr.it.lt.nl.pl.pt.ro
The European Ombudsman - Good for business
trešdiena, 2016, 10 februāris
Emily O'Reilly
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Labas pārvaldes prakse: Eiropas ombuda lēmumi 2013. gadā
pirmdiena, 2014, 15 septembris
Emily O'Reilly
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Informācijas lapa uzņēmumiem un organizācijām
otrdiena, 2013, 25 jūnijs
P. Nikiforos Diamandouros
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  de.en.fr
The European Ombudsman’s guide to complaints
ceturtdiena, 2012, 19 aprīlis
P. Nikiforos Diamandouros
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
2007. gada ziņojums Kopsavilkums un statistika
pirmdiena, 2008, 10 marts
P. Nikiforos Diamandouros
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
2006. gada ziņojums Kopsavilkums un statistika
ceturtdiena, 2007, 22 februāris
P. Nikiforos Diamandouros
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
2005. gada ziņojums Kopsavilkums un statistika
pirmdiena, 2006, 13 marts
P. Nikiforos Diamandouros
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
2004 gada ziņojums Kopsavilkums un statistika
otrdiena, 2005, 8 marts
P. Nikiforos Diamandouros
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Pieejamās valodas  :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
2003. gada ziņojums : kopsavilkums un statistika
piektdiena, 2004, 9 aprīlis
P. Nikiforos Diamandouros
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju
Pieejamās valodas  :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Pieejamās valodas  :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Pieejamās valodas  :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Pieejamās valodas  :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Pieejamās valodas  :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Pieejamās valodas  :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Pieejamās valodas  :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Pieejamās valodas  :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Annual report 1995
pirmdiena, 1996, 22 aprīlis
Jacob SÖDERMAN
Pārlūkot šīs publikācijas HTML versiju