• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Ievads

Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Eiropas ombude ir apņēmusies nodrošināt, ka pilsoņi, NVO, asociācijas un uzņēmumi ir informēti par savām tiesībām sūdzēties par kļūdu ES iestāžu pārvaldībā. Ombude atzīst plašsaziņas svarīgo lomu sabiedrības viedokļa veidošanā, debašu bagātināšanā un ombuda pakalpojumu atpazīstamības uzlabošanā visās ES dalībvalstīs. Ombudes darbību un centienu centrālais elements ir proaktīva plašsaziņas līdzekļu politika, lai sekmētu tiesību ievērošanu saskaņā ar ES tiesību aktiem un uzlabotu pārvaldības kvalitāti.

Ombudes plašsaziņas līdzekļu politika ir pamatota uz dubultu pieeju. No vienas puses ombude cenšas informēt pēc iespējas plašāku Eiropas sabiedrību par savu darbu ar vispārējo plašsaziņas līdzekļu palīdzību (piem., TV, avīzes, radio). No otras puses ombude cenšas uzrunāt konkrētas potenciālo sūdzības iesniedzēju grupas ar specializētāku plašsaziņas līdzekļu palīdzību (piem., ekonomikas vai patērētāju žurnāli un asociāciju, NVO un interešu grupu iekšējie informatīvie izdevumi).

Ombudes mērķis ir darboties pēc iespējas pārredzamāk, kā arī būt pieejamākai žurnālistiem, lai sabiedrība varētu sekot līdzi viņas darbam. Ombude sniedz informāciju par izmeklēšanu sākumu, iestāžu pieņemtajiem mierizlīgumiem, lai apmierinātu sūdzību iesniedzējus, svarīgiem ieteikumu projektiem, kas adresēti iestādēm, un lēmumiem, ar kuriem slēdz izmeklēšanu. Ombude arī informē plašsaziņas līdzekļus par savu gada ziņojumu, jaunāko statistiku, savu ieguldījumu notiekošās sabiedriskajās debatēs un iniciatīvās, kā arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar ombudi un svarīgi sabiedrībai. Lai gan ombude cenšas pēc iespējas atklātāk darīt savu darbu, tai pat laikā viņa ievēro to sūdzības iesniedzēju likumīgās prasības, kuri vēlas, lai viņu lietas tiktu risinātas konfidenciāli.

Ombude kontaktējas gan ar Briselē bāzētiem Eiropas korespondentiem, gan ar valstu un reģionu žurnālistiem visās ES dalībvalstīs. Plašsaziņas līdzekļus ombude informē pamatā ar preses ziņojumiem, preses konferencēm, pamatojuma diskusijām un intervijām. Viņa cenšas sniegt viegli lasāmus un vienkāršus ziņojumus, lai žurnālistiem būtu pēc iespējas noderīgāka.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ombuda plašsaziņas pasākumiem, lūdzu, sazinieties ar: No plašsaziņas līdzekļu un ārējo attiecību nodaļas vadītājs, tel. +32 2 284 26 09.