• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Infografikas no 2017

Eiropas ombudes priekšlikumu izpilde 2015. gadā
Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas ombude 2016. gadā ir slēgusi
Eiropas ombudes 2016. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti
Eiropas Ombuda izmeklēšanu skaita attīstība
Izmeklēšanas, kurās Eiropas ombude 2016. gadā ir konstatējusi administratīvu kļūmi
Eiropas ombudes rīcība pēc sūdzību saņemšanas 2016. gadā
Temats izmeklēšanām, ko Eiropas ombude 2016. gadā slēdza
Eiropas ombudes 2016. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm:
Sūdzību skaits 2003.–2016. gadā
Eiropas Ombuda 2016. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm
Stratēģiskais darbs 2016. gadā
Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2016. gadā
Citām iestādēm un struktūrām nosūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2016. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām
Pieminēšanas reižu skaits medijos
The European Ombudsman and you - How it works