Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Gada ziņojums

Tajā varat skatīt gada ziņojumus par mūsu darbu iepriekšējā gadā.

Rādīt 1 - 10 no 56 rezultātiem

2017. gada ziņojums

Ceturtdiena | 17 maijs 2018

Ievads Eiropas ombude Emily O’Reilly Ar lielu prieku piedāvāju mūsu ziņojumu par 2017. gadu. Arī šis ir bijis ļoti darbīgs un ražīgs gads, kas daudzās būtiski svarīgās jomās pozitīvi ietekmējis visus cilvēkus, kuru labā mēs strādājam. Mūsu darbā joprojām daudz ir palīdzējis Eiropas Parlamenta atbalsts, kopīgi iesaistoties ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām. Pilsoņu tiesības aktīvi piedalīties ES...

2016. gada ziņojums

Otrdiena | 16 maijs 2017

Ievads Eiropas ombude Emily O’Reilly Ar prieku piedāvāju jums 2016. gada ziņojumu. Eiropas Savienībai (ES) šis gads ir bijis trauksmains, un izaicinājumi turpināsies. Bezdarba krīze, ieilgusī migrācijas krīze, Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Savienības un bažas par ASV jaunās administrācijas ietekmi uz Eiropu liek mums visiem veltīt vēl lielākas pūles, lai panāktu, ka ES iestādes pēc ies...

Metinis pranešimas 2015

Otrdiena | 03 maijs 2016

Ievads Ar prieku piedāvāju jums 2015. gada ziņojumu. Šis Eiropas Ombuda birojam bija īpašs gads, jo mēs svinējām savas pastāvēšanas 20. gadadienu. Kopš 1995. gada birojs ir izskatījis 48 840 sūdzības. Neatkarība un objektivitāte — principi, kas ir jautājumu risināšanas pieejas pamatā kopš pašas pirmās dienas, ātri padarīja biroju par tādu cienījamu iestādi, kāda tā ir šodien. Es esmu lepna, ka tur...

Metinis pranešimas 2014

Pirmdiena | 16 februāris 2015

Ievads Ar prieku piedāvāju jums 2014. gada ziņojumu. Šis Eiropas ombuda iestādei bija ārkārtīgi ražīgs gads, jo mēs sākām īstenot savu jauno stratēģiju Pretī 2019. gadam, kur lielāka uzmanība pievērsta Eiropas Savienības (ES) valsts pārvaldes stratēģiskajiem jautājumiem, kas ietekmē miljoniem eiropiešu. Vairojot iestādes atpazīstamību un palielinot tās nozīmi, mēs ceram panākt lielāku pozitīvu iet...

Gada ziņojums 2013

Pirmdiena | 31 marts 2014

-