Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Europeiska kommissionens tillsättande av en ny generalsekreterare

Europeiska kommissionens tillsättande av en ny generalsekreterare.