Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Europeiska kommissionens hantering av ett överträdelseklagomål mot Italien vid ett EU Pilot-förfarande gällande direktivet om likabehandling oavsett ras och romers bostadsförhållanden

Europeiska kommissionens hantering av ett överträdelseklagomål mot Italien vid ett EU Pilot-förfarande gällande direktivet om likabehandling oavsett ras och romers bostadsförhållanden.