Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Hur en situationsbaserad intervju genomfördes i ett urvalsförfarande som anordnades av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)