Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Hur Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) bedömde en sökandes behörighet att delta i ett urvalsförfarande för EU-personal på specialområdet tekniskt stöd till medlemsstaterna