Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kommissionen och underlåtenhet att hålla klaganden underrättad om den aktuella statusen för överträdelseklagomål CHAP(2017)01280 gällande Österrikes lagstiftning om studiebidrag