Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att ta itu med frågan om hur den i urvalsförfaranden beaktar erfarenhet som förvärvats av de sökande innan de fått sin examen