Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strategisk undersökning OI/2/2021/MMO om hur Europeiska kommissionen övervakar EU-medel som används för att stödja rätten till självständigt boende för personer med funktionsnedsättning och äldre