Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kommissionen och beslutet att inte förlänga det ekonomiska stödet till en doktorand som varit tvungen att avbryta sin forskning på grund av covid-19-pandemin