Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kommissionen och påstått otillräckliga åtgärder för att förbättra situationen under covid-19-krisen för forskningsstipendiater som omfattas av Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna